Redactioneel Team

De volledige inhoud van de website Gyn&co werd gerealiseerd door wetenschappelijke journalisten die werken voor het communicatieagentschap Mission Systole. De inhoud werd herlezen en gecorrigeerd door een team van artsen. In onze video’s (Gyn&co minuut en Vragen van Vrouwen), vindt u ook tussenkomsten van artsen, gynaecologen, psychologen en voedingsdeskundigen.

Wenst u mee te werken aan Gyn&co?

Vul dan zeker het formulier in!

Christian Chatelle, Executive Manager, Mission Systole

Mission-Systole Health is een Brussels communicatieagentschap, toegewijd aan informatie over gezondheid. Hun dagelijkse activiteiten bestaan erin communicatiecampagnes te maken omtrent de verschillende domeinen van de gezondheid: hygiëne, preventie, pathologieën, behandelingen...

De expertise van Mission-Systole Health richt zich op alle doelgroepen van de sector: artsen, apothekers, ondersteunende gezondheidszorg en patiënten/gebruikers. Een benadering die marketingdoeleinden samen laat werken met wetgeving en met de ontwikkelingen in de wetenschappelijke wereld.

Binnen het domein van de gezondheid is het noodzakelijk dat de informatie 100% correct is. Om daaraan te kunnen voldien, omringt Mission-Systole zich met experts in de medische communicatie, die naargelang het onderwerp, hoogwetenschappelijke artikels redigeren of artikels die toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Mission-Systole Health is uitgever van talrijke zaken die zich richten tot professionelen in de gezondheidszorg (K-Opinion, Keep Life in Motion, Konnected, Interface, Gynecho, Pharmabc…)

Christian-chatelle

Het redactiecomité van Gyn&co

Het redactiecomité bestaat uit drie redacteurs. Zij schrijven niet alleen de artikelen, maar nemen ook contact op met de gezondheidswerkers en de institutionele partners, waardoor ze de wetenschappelijke redactielijn van de website garanderen.

Dr Michelle Cooreman

Freelance wetenschappelijk ournaliste

Dr. Cooreman behaalde in 1982 haar diploma geneeskunde aan de VUB en besloot al gauw een carrière uit te bouwen in het schrijven van wetenschappelijke artikelen. Ze werkte als freelance medisch journaliste voor de tijdschriften BMA/AMB en Dialoog Hospitaal-Practicus/ Dialogue Hospitalo-Praticien. Ze schrijft artikelen voor tijdschriften die zich op specialisten richten, zoals Orthopedic Forum, Medical Imaging, Actualité Thérapeutique Internationale/Internationale Therapeutische Tijdingen. Ze heeft een carrière van 30 jaar in de medische pers, en heeft kunnen werken voor Mission Systole, maar ook voor Roularta HealthCare en voor Vivio, dat gespecialiseerd is in communicatiemedia bestemd voor patiënten.

Dr Jean Dominique Bouilliez

Freelance wetenschappelijke journalist  

Dominique-Jean Bouilliez is huisarts van opleiding. Hij heeft een honderdtal publicaties op zijn naam staan en is coauteur van drie boeken. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in medische communicatie.
Tussen 2003 en 2008 was hij directeur van Artsenkrant / Journal du médecin en momenteel is hij Medical Director van Reflexion Medical Network, een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische communicatie en twaalf publicaties op de markt brengt voor specialisten en apothekers, waaronder Gunaïkeia en De Patiëntenkrant.
Dr. Bouilliez is behalve communicatie-expert voor de medische sector ook wetenschappelijk correspondent voor publicaties voor het grote publiek, zoals La Libre Belgique, Femme d’aujourd’hui en L’Instant.

Het Leescomité van Gyn&co

Vooraleer iets online wordt geplaats, via eender welk medium, wordt de inhoud van het artikel geredigeerd door het redactiecomité, onderworpen aan een specialist die geïnterviewd werd, opdat nagegaan kan worden of zijn/haar opmerkingen in alle objectiviteit zijn gegeven.

Deze artikels worden daarna herlezen door een leescomité dat bestaat uit andere specialisten, opdat hun wetenschappelijke waarde op de voorgrond wordt geplaatst bij vooraleer ze gepubliceerd worden.

Marie Mawet

Dr Marie Mawet, medische adviseur bij Mithra Pharmaceuticals

Na 2 jaar interne geneeskunde gestudeerd te hebben aan de Universiteit van Luik, besliste Dr Mawet in 2012 een loopbaan uit te bouwen als onderzoekster in de farmaceutische wereld naar Mithra Pharmaceuticals.

Aansluitend bij haar interesse in de endocrinologie, was het vanzelfsprekend dat zij koos voor de onderzoek naar vrouwelijke gezondheid, meer bepaald de ontwikkeling van de nieuwe hormonale contraceptiva.

Dr Mawet is dan ook in het bezit van een bijkomende master in de reproductieve endocrinologie.

"De vrouwelijke gezondheid blijft voor mij het meest interessante medisch domein maar ook het meest complexe. Naast het feit dat ik arts ben, ben ik ook een vrouw, een echtgenote en een moeder. Ik moet keuzes maken met betrekking tot mijn gezondheid alsook voor mijn familiale plannen.

Elke patient verdient een oplossing, passend bij zijn leefstijl en gezondheid. Om deze reden, is de ontwikkeling van nieuwe therapeutische strategieën in de vrouwelijke gezondheid, voor mij een noodzaak maar ook een doel."

Dr Gautier Vandenbossche, gynaecoloog aan het UZ van Luik

Dr. Vandebossche is een jonge arts, afgestudeerd aan de Universiteit van Luik in 2011. Daarna besloot hij zijn professionele carrière verder te zetten door zich te specialiseren in de gynaecologie-verloskunde.

Hij werkt momenteel voor het CHU te Luik (op de site van Sart-Tilman en Notre Dame de Bruyères), de CHBA van Seraing en in 2 privépraktijken (te Boncelles en Embourg).

Zijn voorkeur gaat uit naar de volgende domeinen: opvolging van de zwangerschap, contraceptie en menopauze, verloskundige echografie (meer specifiek het onderzoek tijdens het 1e trimester) en gynaecologie.

Hij geeft ook les aan de hogeschool Sainte-Julienne te Luik waar hij verloskundige en gynaecologische pathologieën aan de klassen van het tweede jaar vroedkunde geeft. Daarnaast geeft hij ook les aan de hogeschool André Vésal van de provincie Luik waar hij medisch geassisteerde voortplanting onderricht aan het 4e jaar vroedkunde.

"Gynaecologie-verloskunde is waarschijnlijk de meest betrokken en gepassioneerde specialisatie in de geneeskunde. De gynaecoloog vergezelt zijn patiënte in alle belangrijke fases van haar leven, van de jeugdcontraceptie, opvolging van de zwangerschap tot de menopauze. Hij is polyvalent en moet evenwel een aanpak hebben op het gebied van chirurgie, endocrinologie, voortplanting met behulp van medicatie, de echografie, enz….

Hij deelt de gelukkigste momenten van een koppel maar soms ook de moeilijkste. Hij moet zich beschikbaar tonen naar zijn patiënten toe alsook vlug kunnen reageren. Hij moet een luisterend oor kunnen zijn voor de meest intieme klachten van zijn patiënten. Over het algemeen maak ik van de vrouwelijke gezondheidszorg mijn prioriteit !

Door deel te nemen aan de ontwikkeling van de site Gyn&co, hoop ik zo veel als mogelijk van mijn kennis aan te bieden aan de vrouwen. Ik hoop antwoorden te kunnen geven op hun vragen zodanig dat ze zich levenslang “vrouw” kunnen voelen in hun lichaam en in hun relatie."

Gautier-Vandenboscche-2016

Naleving van de wet

Gyn&co is en blijft een initiatief van een farmabedrijf. Daarom is het belangrijk erop te wijzen dat elk artikel grondig wordt nagelezen door de informatie-afdeling van Mithra Pharmaceuticals, om te garanderen dat de wet inzake reclame voor geneesmiddelen wordt gerespecteerd.

.

Isabelle Robert

Isabelle Robert, hoofd van de medische informatie, Mithra Pharmaceuticals

Isabelle Robert is een gediplomeerde apotheker. In 2009 verdedigde ze haar doctoraatsthesis in het domein van de moleculaire biologie. Na vijf jaar fundamenteel onderzoek gaat ze werken voor de Regulatory Affairs-afdeling van Mithra Pharmaceuticals en in 2011 wordt ze er het hoofd van de dienst Medische informatie.

De Belgische wetgeving is vrij strikt inzake reclame voor geneesmiddelen, en als hoofd van Medische informatie moet ik ervoor zorgen dat die wetgeving gerespecteerd wordt. De afdelingen Marketing en Communicatie bruisen van de creatieve reclame-ideeën, maar ik moet controleren wat kan en niet kan, en desnoods moet ik hun projecten samen met hen opnieuw bekijken, om ze conform te maken aan de geldende wetten.”

Met medewerking van: