Bijgewerkt op 11/01/2016

Toegang tot de website Gyn&co en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. Door de website te bezoeken en te bekijken, verklaart u van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en ze zonder meer te hebben geaccepteerd.

  1. Verantwoordelijke uitgever van de website 

De verantwoordelijke uitgever van de website www.gynandco.be is de vennootschap Mithra Pharmaceuticals nv, gevestigd op de Rue Saint-Georges 5/6 – 4000 Luik.
Contact: info@mithra.com / +32 4 349 28 22
Ondernemingsnummer: BE 0466.526.646

  1. Inhoud van de website en beperking van aansprakelijkheid

Op de website www.gynandco.be staan video’s en artikelen over vrouwelijke gezondheid. De website richt zich op het grote publiek, vooral op vrouwen, maar ook op gezondheidswerkers. De informatie op de website is zuiver bedoeld ter informatie en voorlichting, voor een beter begrip van de behandelde onderwerpen. Het raadplegen van de website vervangt in geen enkel geval een medisch consult. Als u twijfelt over uw gezondheid of er vragen over heeft, raadpleeg dan altijd eerst uw huisarts of gynaecoloog voor een duidelijk medisch advies.

De website www.gynandco.be verbindt zich ertoe om informatie te verstrekken die op het moment van publicatie wetenschappelijk juist is. Mithra Pharmaceuticals nv stelt alles in het werk om deze informatie juist en actueel te houden, maar onjuistheden kunnen niet worden uitgesloten. Mogelijk worden de onderwerpen niet volledig of niet uitputtend behandeld of worden niet alle mogelijke symptomen of behandelingen vermeld. Alle video’s en alle artikelen die zijn gemaakt of geschreven door journalisten, zijn door artsen nagekeken, gecorrigeerd en goedgekeurd. In Minutes Gyn&co en andere video-interviews geven specialisten hun mening. Uitsluitend de ondervraagde gynaecologen dragen hiervoor verantwoordelijkheid. Medische vragen die via het formulier ‘Stel een vraag’ zijn gesteld, kunnen door de websitebeheerder worden gelezen. Deze vragen worden door een arts beantwoord.

Mithra Pharmaceuticals nv kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het bezoeken of het gebruiken van deze website en wijst iedere aansprakelijkheid af in het geval van storingen of andere technische problemen.

Mithra Pharmaceuticals nv behoudt zich het recht voor om onaangekondigd en naar eigen goedvinden de website en/of haar algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen of hun beschikbaarheid te onderbreken. Door uw bezoek aan de website voort te zetten, gaat u akkoord met deze voorwaarden en wijzigingen.

  1. Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen, teksten en dragers op de website zijn eigendom van Mithra Pharmaceuticals nv en mogen niet voor commerciële of publicitaire doeleinden worden gebruikt, maar uitsluitend voor privédoeleinden en met vermelding van de bron. De illustratieve foto’s zijn gekocht op Shutterstock.

Iedere verveelvoudiging van deze informatie uit commercieel of publicitair oogpunt, zonder voorafgaande toestemming van Mithra Pharmaceuticals nv, is strikt verboden.

  1. Cookies, Privacy en bescherming van gegevens

De website bevat verschillende cookies. Een cookie is een tijdelijk bestandje dat op uw browser wordt opgeslagen tijdens uw bezoek aan een website. Via deze cookies hebben we statistisch inzicht in de bezoekfrequentie en kunnen we de gebruiker eenvoudiger laten navigeren, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeur te onthouden.

Met de cookies die Mithra Pharmaceuticals nv gebruikt, kunnen gebruikers niet persoonlijk worden geïdentificeerd.

De gebruiker kan de cookies op ieder moment uitschakelen of bestaande cookies verwijderen door zijn browserinstellingen te wijzigen.

De website gebruikt de statistieken van Google Analytics voor de analyse van het verkeer op de website. Raadpleeg hier hun voorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html.

  1. Privacy en bescherming van gegevens

Mithra Pharmaceuticals nv respecteert de privacy van gebruikers. Uw gegevens worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens.

Dit betekent onder andere dat persoonsgegevens uitsluitend mogen worden verzameld en behandeld om te voldoen aan uw verzoek om informatie. Deze persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld en niet voor commerciële doeleinden gebruikt. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen. U kunt controleren of de gegevens juist zijn en eventuele fouten corrigeren. Daartoe kunt u contact opnemen met de websitebeheerder via het e-mailadres webmaster@mithra.com.

Mithra Pharmaceuticals nv verbindt zich ertoe de beste veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden de door u verstrekte persoonsgegevens zouden misbruiken.

  1. Enquêtes en opinieonderzoeken

Bij gelegenheid worden enquêtes en/of opinieonderzoeken over onderwerpen in verband met de vrouwelijke gezondheid gehouden. Deelnemers kunnen toegang krijgen tot de resultaten.

  1. Klantervaringen

De klantervaringen op de website komen uit een door Mithra Pharmaceuticals nv gehouden enquête. De geciteerde klanten hebben toestemming gegeven om hun ervaringen geanonimiseerd te laten gebruiken. Personen in de video’s hebben toestemming gegeven voor het openbaar verspreiden van deze video’s.

  1. Externe links

Op de website staan links naar externe websites. Mithra Pharmaceuticals nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die externe websites of voor de handelwijze van hun eigenaar.

  1. Contact

Gebruikers van de website kunnen vragen stellen, problemen melden of suggesties indienen bij Mithra Pharmaceuticals nv door een e-mail te sturen naar webmaster@mithra.com.

  1. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Op deze website is het Belgisch recht van toepassing. In het geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Luik bevoegd.