Een IFV-behandeling verloopt in verschillende fasen en in elk stadium kan er iets mislukken. Na elke stap die men genomen heeft, vergroot de kans dat er een zwangerschap tot ontwikkeling komt. Jammer genoeg is er een grote kans op hindernissen in de loop van het proces.

Pq_laFiv_naPaFonctionne_2

Mislukking van de eierstokstimulatie

Niet elke eierstokstimulatie leidt tot een eicelpunctie. Er zijn drie redenen waarom een behandeling kan worden stopgezet:

  • Het kan gebeuren dat er geen follikels aangemaakt worden.
  • Tijdens de behandeling kan zich een cyste ontwikkelen. De hormonen die ze afscheidt, kan de behandeling verstoren.
  • Er kan een overproductie zijn van follikels, wat aanleiding kan geven tot belangrijke complicaties (ovarieel hyperstimulatiesyndroom), waarbij de stimulatie moet worden stopgezet.

Mislukking van de eicelpunctie

De eicellen zitten in follikels, maar als er weinig follikels geproduceerd worden, kan het gebeuren dat er geen enkele rijpe eicel beschikbaar is. Er wordt dan ook geen enkele rijpe eicel aangetroffen in de aangeprikte folliculaire vloeistof.

Mislukking van de bevruchting

Geen enkele aangeprikte eicel werd bevrucht. Dat kan te wijten zijn aan:

  • afwijkingen in de zaadcellen, waardoor ze niet krachtig genoeg zijn om de cellaag rond de eicel af te breken
  • eicellen van matige kwaliteit, onrijpe eicellen, of eicellen die niet bevrucht kunnen worden.

De bevruchting kan ook slecht gestart zijn: verschillende zaadcellen hebben de eicellen bevrucht (er is er slechts één nodig). In dat geval kunnen de embryo’s zich niet verder ontwikkelen.

Een mislukte innesteling

De door IVF verkregen embryo’s worden door middel van een fijne katheter ingebracht in de baarmoederholte. Om zich verder te kunnen ontwikkelen, moeten ze zich vasthechten in het endometrium, de baarmoederwand. Dit is de moeilijkste fase van IVF en hier durven de zaken al eens te mislukken. Het vermogen van het menselijk embryo om zich in te nestelen, is namelijk vrij zwak. Men vindt weinig redenen waarom de innesteling mislukt. Dat kan te maken hebben met anatomische factoren in de baarmoederholte of met immunologische factoren. In elk geval kan men ze moeilijk evalueren en afweren.

Miskraam

In werkelijkheid is een miskraam de spontane stopzetting van een zwangerschap. Afwijkingen van de foetus zijn daarvan de voornaamste oorzaken. In dat geval stoot het lichaam van de moeder het falende embryo af.

Nog andere redenen kunnen een miskraam veroorzaken, zoals hartafwijkingen bij het embryo, anatomische misvormingen bij de moeder, infecties …

Bij een gelijke leeftijd komen miskramen even vaak voor bij natuurlijke zwangerschappen als bij IVF-zwangerschappen. Het risico neemt echter toe naarmate de vrouw ouder wordt.

Artikel opgemaakt onder toezicht van Dr Gautier Vandenbossche
Publicatiedatum : 28-01-2016