De agenda van een zwangere vrouw lijkt bijna op de planning van een minister! Het is een drukke periode: prenatale raadplegingen, alle administratie die in orde moet worden gebracht, de voorbereidingen voor de geboorte en uw dagelijkse bezigheden. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende afspraken die u moet voorzien voor een optimale begeleiding van uw zwangerschap.

RDV_grossesse_OK_NL

De prenatale controles tijdens het eerste trimester

De 1ste prenatale raadpleging, de echografie en het gesprek plannen

De 1ste prenatale raadpleging vindt plaats in de 2de maand, namelijk tussen de 8ste en de 12de week amenorroe (te tellen vanaf het begin van uw laatste maandstonden). Deze zwangerschapscontrole is belangrijk om de zwangerschap efficiënt te kunnen observeren. Daarna volgt de 1ste echografie, die verplicht is rond de 12de week amenorroe. Tijdens dit onderzoek kan het tijdstip van de bevruchting worden bepaald, wordt gecontroleerd hoeveel embryo’s er zijn en of ze goed in de baarmoeder genesteld zijn.

(Lees meer: De eerste prenatale raadpleging )

Na de 1ste prenatale raadpleging wordt systematisch een gesprek met een arts of vroedvrouw voorgesteld. U kunt hier alleen of samen met uw partner naartoe. Die afspraak biedt u de mogelijkheid al uw vragen te stellen en te bespreken waarover u zich zorgen maakt, bijvoorbeeld over de materiële, psychologische en relationele kant van de nakende geboorte. De bedoeling daarvan is uiteraard dat er oplossingen worden voorgesteld.

De prenatale controles tijdens het tweede trimester

Drie prenatale raadplegingen en de echografie plannen

De 2de prenatale raadpleging vindt plaats in de 4de maand, de 3de raadpleging in de 5de maand. Op dat ogenblik wordt een 2de echografie gemaakt (ongeveer 22 weken amenorroe), waarbij men controleert of de foetus goed groeit, of zijn lichaamsbouw in orde is en waar de placenta zich bevindt. U begint nu wellicht ook stappen te ondernemen voor de keuze van uw kraamkliniek (of een andere bevallingsmethode als uw zwangerschap zonder specifieke risico's verloopt). U vraagt zich misschien ook af op welke manier u uw kind gaat voeden (borstvoeding of flesvoeding). De 4de prenatale raadpleging vindt plaats in het begin van de 6de maand.

Hoe verloopt een prenatale raadpleging

De prenatale controles tijdens
het derde trimester

Drie prenatale raadplegingen,
de laatste echografie, de afspraak bij de anesthesist plannen

U plant nieuwe zwangerschapscontroles in het begin van elke volgende maand: de 5de prenatale raadpleging in het begin van de 7de maand en de 6de raadpleging in het begin van de 8ste maand. Dan wordt ook de 3de en laatste echografie gemaakt (rond 32 weken amenorroe). U bespreekt ook de modaliteiten van de bevalling.

Tijdens de 8ste maand moet u tevens contact opnemen met de anesthesist. Dat bezoek is verplicht, zelfs voor vrouwen die geen epidurale verdoving willen. U kunt immers beter uw voorzorgen nemen voor het geval deze techniek toch nodig zou zijn tijdens de bevalling.

De 7de raadpleging gebeurt in het begin van de 9de maand. De zwangerschap loopt ten einde en dat is een goede gelegenheid om verschillende punten te bespreken:

  • Hoe verloopt het einde van uw zwangerschap
  • Hoe en waar vindt de bevalling plaats
  • Wat zijn de voortekenen ervan of wat zijn de signalen die kunnen wijzen op een eventuele complicatie
  • Hoe verloopt het verblijf in de kraamkliniek en welke documenten moet u meebrengen

Hoe verloopt een bevalling?

prevoir-les-rendez-vous-de-grossesse-A

prevoir-les-rendez-vous-de-grossesse-B

En na de zwangerschap?

De postnatale controle plannen

Tussen 6 en 8 weken na de bevalling moet u een laatste bezoek aan uw arts brengen. Tijdens deze raadpleging kunt u terugblikken op de zwangerschap en de bevalling, praten over uw nieuwe rol als moeder of over elk ander onderwerp dat u wilt bespreken. Er wordt ook een klinisch onderzoek gedaan ter controle en u krijgt een voorschrift voor een aantal sessies om de bekkenbodemspieren te trainen als dat nodig is.

Vergeet niet opnieuw een anticonceptiemiddel te nemen, zelfs vóór dit postnatale bezoek. Tijdens uw verblijf in de kraamkliniek en zelfs tegen het einde van uw zwangerschap heeft het medische team ongetwijfeld de gelegenheid gehad daar met u over te praten. Na de bevalling kunt u heel snel weer vruchtbaar zijn, zelfs als u borstvoeding geeft.

Artikel opgemaakt onder toezicht van Dr Marie Mawet

Publicatiedatum : 11-01-2016