De gynaecoloog speelt een essentiële rol in alle levensfasen van een vrouw. Hij grijpt uiteraard in de eerste plaats in bij de biologische kwesties (anticonceptie, vruchtbaarheid, menopauze, gynaecologische aandoeningen, enz.). Maar hij begeleidt de patiëntes ook in hun seks- en gevoelsleven, en gaat daarbij verder dan wat een ‘specialist’ normaal doet.

Toch zijn sommige vrouwen bang om naar de gynaecoloog te gaan. Het lichamelijk contact tijdens het onderzoek, de vragen over de seksualiteit of de intimiteit worden niet altijd als gewone formaliteiten beschouwd. Het vertrouwen tussen een gynaecoloog en zijn patiënte speelt daar een belangrijke rol en begint al van bij de eerste raadpleging. Hier volgen enkele aspecten van deze medische relatie die helpen om u meer vertrouwen te geven.

De uitleg

Men is minder bang voor iets als men er correcte informatie over krijgt. Dat geldt ook voor het eerste bezoek bij een gynaecoloog, dat vaak tijdens de puberteit plaatsvindt. De jonge patiënte heeft al informatie kunnen krijgen van haar naaste omgeving, zoals haar moeder, een zus, een vriendin. Ze heeft zich misschien geïnformeerd via internet of tv-uitzendingen, waar tegenwoordig alsmaar meer informatie te vinden is.

Het vertrouwen groeit over het algemeen wanneer de specialist duidelijk uitlegt wat hij doet en welke oplossingen hij aanraadt.

Het onderzoek

Men kan bang zijn voor het onderzoek omdat men naakt is, omwille van het contact met een onbekende, de instrumenten. Hier kunt u zich ook wat geruststellen door u vooraf te informeren of door uitleg te vragen op het moment zelf. Na verschillende raadplegingen bij dezelfde arts zou deze angst moeten verminderen, en uiteindelijk zelfs verdwijnen.

De ervaring helpt ook om het wat rationeler te bekijken: het onderzoek is kort en pijnloos als men ontspannen is. Wat de naaktheid betreft, dat is nodig om de organen te onderzoeken. De gynaecoloog, man of vrouw, bekijkt dit vanuit een zuiver medisch oogpunt.

De vertrouwelijkheid

Voor de raadpleging is geen toestemming van de ouders of de familie nodig. Alles wat wordt gezegd tijdens de raadpleging blijft vertrouwelijk.

Het is dus de gelegenheid om al uw vragen te stellen, en om over uw twijfels, uw seksleven of uw relatie te praten. Het kan zijn dat de gynaecoloog mettertijd bijna een neutrale en objectieve vertrouwenspersoon wordt.

Een rol die echter wel zijn beperkingen heeft, namelijk die van de psychologie waarvoor hij niet is opgeleid. In dat geval kan hij u doorverwijzen naar andere deskundigen.

relation-gynecopatiente-limportant-cest-confiance-INTERNE

De begeleiding

Hoewel de gynaecoloog tegenwoordig niet de enige referentie is, blijft zijn positie bevoorrecht in vergelijking met andere bronnen van informatie. Ten eerste omdat hij betrouwbare informatie verstrekt, en uitleg geeft over de voor- en de nadelen van elk type behandeling. En ten tweede omdat hij zijn patiënte begeleidt bij het zoeken naar de oplossing die het beste bij haar past. Soms moet er voor de voorgestelde therapie een beroep worden gedaan op andere deskundigen. Dat gebeurt met name wanneer bij de patiënte een ‘vrouwelijke’ kanker wordt vastgesteld. In dat geval kan de gynaecoloog de algemene opvolging van de behandeling doen en op de achtergrond aanwezig blijven als vertrouwenspersoon.

De beperkingen van het systeem

Zoals alle professionele gezondheidszorgverleners moet de gynaecoloog zijn vak in de beste omstandigheden kunnen uitoefenen. Jammer genoeg staat in de medische praktijk vaak de rentabiliteit voorop, wat de kwaliteit van de relatie tussen de gynaecoloog en de patiënte niet ten goede komt. Met als gevolg dat de vrouwen het gevoel krijgen dat er niet naar hen wordt geluisterd. De artsen klagen dan weer over het tijdsgebrek, de inkrimping van het personeelsbestand en de gebrekkige opleiding van hun vervangers. Deze signalen zouden de overheden van elk land wakker moeten schudden, zodat de gezondheid van de patiëntes kan blijven primeren op al de rest.

Artikel opgemaakt onder toezicht van Dr Gautier Vandenbossche

Publicatiedatum : 11-01-2016