Borstkanker treft vandaag één vrouw op negen vóór de leeftijd van 75 jaar. Daardoor is dit de vaakst voorkomende kanker bij vrouwen. Elk jaar opnieuw worden wereldwijd ruim 1.000.000 vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker – in 200.000 van de gevallen is dat in Europa1. Wat zijn de risicofactoren voor borstkanker? Hoe borstkanker voorkomen? Bestaan er oplossingen?

point-d-interrogation

Wat is borstkanker?

Men spreekt van kanker wanneer bepaalde cellen in ons lichaam zich op een chaotische en ongecontroleerde wijze ontwikkelen. Door zich te delen, vormen die cellen een tumor, die steeds groter wordt. Via het bloed of het lymfevocht kunnen die abnormale cellen zich steeds verder verspreiden in ons lichaam en ook andere organen inpalmen, waardoor er metastasen of uitzaaiingen ontstaan.

Borstkanker geeft niet altijd symptomen. Een knobbeltje of pijn in de borst, of vocht dat uit de tepel komt, kunnen waarschuwingssignalen zijn. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw huisarts of gynaecoloog.

Verschillende soorten borstkanker

Er bestaan verschillende types borstkanker en meerdere classificaties.

Vooreerst kan men borstkanker indelen in twee grote categorieën op grond van hun verspreiding: niet-invasieve kankers (in situ) en invasieve kankers (infiltrerend).

Vervolgens gaat men ze klasseren op basis van de oorsprong van de tumor. De vaakst voorkomende kankers zijn ductale carcinomen (ontwikkeling in de melkkanalen(4)) en lobulaire carcinomen (ontwikkeling in de lobben (3) van de borst). Daarnaast bestaan er ook andere, meer zeldzame types zoals medullaire, tubulaire en mucineuze carcinomen.

Vervolgens zal men door een grondiger onderzoek van de kankercellen de borstkanker onderverdelen op grond van bepaalde hormonale en moleculaire eigenschappen. Zo zijn sommige kankers hormoongevoelig, wat betekent dat hun ontwikkeling beïnvloed wordt door hormonen. Andere kankers bevatten bovendien karakteristieke receptoren (bijvoorbeeld Her-2 receptoren) of proteïnen. Al die verschijnselen beïnvloeden de manier waarop een bepaald type kanker specifiek behandeld kan worden.

Schema_seins

1. Tepel/ 2. Tepelhof / 3. Borstklieren /
4. Melkklieren / 5. Vetweefsel / 6. Borstspieren

Welke rol spelen de genen?

In 5 tot 10% van de gevallen ligt een genetische afwijking (mutatie) aan de basis van borstkanker3. Die mutaties komen voornamelijk voor in het BRCA1-gen en het BRCA2-gen.


Vrouwen die erfelijk belast zijn met die afwijkingen lopen in 60 tot 85% van de gevallen het risico op borstkanker en in ongeveer 10 tot 40% van de gevallen op eierstokkanker.

Niettemin kan men in bepaalde gevallen geen enkele oorzaak voor borstkanker opsporen.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van borstkanker?

U hebt meer risico om borstkanker te ontwikkelen:

  • als u 50 jaar bent of ouder: in meer dan 75%2van de gevallen worden vrouwen na die leeftijd getroffen door borstkanker;
  • als u voor het eerst menstrueerde vóór de leeftijd van 12 jaar, als u later dan gemiddeld in de menopauze kwam, als u geen kinderen gebaard hebt of als dat pas gebeurde na uw dertigste;
  • als u een voorgeschiedenis van borstkanker hebt of risicovolle letsels aan de borst;
  • als u overgewicht hebt;
  • als u te veel alcohol gebruikt.

Hoe zich beschermen tegen borstkanker?

Hoe sneller de borstkanker opgespoord wordt, hoe groter de kans op een doeltreffende behandeling. Boven de 50 jaar moet men dus om de twee jaar een opsporingsonderzoek (mammografie) laten uitvoeren. In België is die screening of mammotest gratis voor alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar.

Om borstkanker te voorkomen, is het aangewezen om regelmatig aan lichaamsbeweging te doen (minstens een halfuur per dag), gezond te eten, niet te roken en weinig alcohol te drinken. Dit biedt echter geen garantie op absolute bescherming: sommige vrouwen met een gezonde levensstijl ontwikkelen ondanks alles toch borstkanker.

Borstkanker: aangepaste behandelingen voor elk type carcinoom

Er bestaan heel wat behandelingen om borstkanker te bestrijden: operatie, chemotherapie, bestraling, doelgerichte therapie … De keuze van de behandeling wordt bepaald door een multidisciplinair team en hangt af van het type borstkanker en het evolutiestadium van de ziekte.

Vaak verstrijkt er maar weinig tijd tussen het moment waarop de diagnose wordt gesteld en het opstarten van de behandeling. Denk goed na over de verschillende mogelijkheden die men u voorstelt en aarzel vooral niet om een tweede advies in te winnen. Laat u ook begeleiden door een familielid of vriend. De diagnose kan u zo overweldigen dat u moeite hebt om alle informatie te onthouden. Achteraf kan uw begeleider u helpen om alles eens rustig op een rijtje te zetten.

Wie meer wil weten, kan daarvoor terecht in ons artikel over de behandelingen van borstkanker.

Artikel opgemaakt onder toezicht van Docteur Gautier Vandenbossche
Publicatiedatum : 12-01-16
Bron 1 : Cancer du sein - recommandations du groupe OncoGF, 7/11/2013
Bron 2 : Belgian Cancer Registry, Incidence Fact Sheet Female Breast Cancer, 2013
Bron 3 : National Cancer Institute