Bij een risicovolle zwangerschap lijdt de moeder of het kind aan een ziekte die beiden in moeilijkheden brengt. Ze kan met andere woorden gepaard gaan met complicaties en de gezondheid van de moeder en/of baby in gevaar brengen. Frequente en aangepaste medische controles zijn dan ook noodzakelijk.

Beheersbare risico's

Uiteenlopende factoren kunnen tot een risicovolle zwangerschap leiden: de leeftijd van de moeder, haar gezondheid voor ze zwanger werd, de ontwikkeling van de foetus of infecties. Als een risicovolle zwangerschap niet correct wordt gevolgd door geneeskundigen, dan kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn: miskraam, groeiachterstand bij de foetus, vroeggeboorte… en in het ergste geval zelfs het overlijden van de baby en/of de moeder tijdens de bevalling .

Daarom is het ook heel belangrijk welke kraamkliniek de moeder kiest. Sommige instellingen hebben een afdeling voor intensieve zorgen voor zwangere vrouwen en een afdeling voor neonatologie en neonatale reanimatie.

Pre-eclampsie of zwangerschapsvergiftiging

Een zwangere vrouw met symptomen van pre-eclampsie (misselijkheid, hoofdpijn, snelle gewichtstoename, oedeem, verhoogde bloeddruk, hoog eiwitgehalte in de urine) moet onmiddellijk worden opgenomen om zwangerschapsstuipen te voorkomen. Zwangerschapsstuipen lijken sterk op een algemene epilepsieaanval en kunnen de dood van moeder en kind veroorzaken.
Na een zwangerschapsvergiftiging moet de vrouw rusten en regelmatig op controle gaan (urinemonsters, echografieën, enz.). Hetzelfde geldt tijdens volgende zwangerschappen omdat dan een hoger risico op deze ziekte bestaat.

Infecties

Een zwangere vrouw kan een infectie oplopen die het goede verloop van de zwangerschap en de ontwikkeling van de foetus verstoort. Onder meer deze infecties vereisen een nauwlettende observatie van de zwangerschap:

  • Rodehond: uw baby kan oogafwijkingen of gehoorproblemen krijgen, maar ook hart- en hersenafwijkingen
  • Hepatitis B: de infectie kan op de foetus worden overgedragen. Het kind moet bij de geboorte onmiddellijk worden ingeënt om te voorkomen dat het in de loop van zijn leven met leverfalen te maken krijgt.
  • Toxoplasmose: kan oog- en hersenafwijkingen veroorzaken
  • Het cytomegalovirus (CMV): een besmetting met CMV kan een psychomotorische achterstand, oogafwijkingen en gehoorproblemen veroorzaken

grossesse-a-risques-des-causes-multiples-INTERNE

Gezondheidsproblemen

Uw gezondheid op het ogenblik waarop u zwanger wordt, kan bepalend zijn voor de gezondheid van uw baby. Bovendien kunnen de zwangerschapssymptomen uw toestand verslechteren. Deze ziekten kunnen tot een risicovolle zwangerschap leiden:

  • Astma: bij sommige vrouwen met astma zijn de aanvallen ernstiger tijdens de zwangerschap.
  • Een hartziekte of hartafwijking: de bijkomende stress van de zwangerschap vergroot het risico op hartfalen. U moet dan ook regelmatig op controle gaan.
  • Epilepsie: de fysieke en emotionele stress die u voelt wanneer u een baby verwacht, kan epileptische aanvallen frequenter doen voorkomen en erger maken.
  • Hoge bloeddruk: kan eveneens verergeren door de stress.
  • Obesitas: een zwangere vrouw met een body mass index (BMI) hoger dan 30 moet goed worden geobserveerd want zij loopt een groter risico op zwangerschapsdiabetes, pre-eclampsie of een miskraam.

Zwangerschap op latere leeftijd

Artsen gaan ervan uit dat vrouwen ouder dan 35 moeilijker zwanger worden. Na het veertigste levensjaar wordt de kans op een risicovolle zwangerschap echter nog groter. De meest voorkomende complicaties bij een zwangerschap op latere leeftijd zijn zwangerschapsdiabetes, ontwikkelingsstoornissen en genetische afwijkingen (zoals het syndroom van Down).

Een meerlingzwangerschap

Meerlingzwangerschappen worden als risicovolle zwangerschappen beschouwd waarbij striktere controle nodig is. De foetussen delen immers de baarmoeder en de stoffen die ze via hun moeder krijgen. Daardoor komen bij meerlingzwangerschappen vaker complicaties voor, zoals een voortijdige bevalling, zuigelingensterfte, bloedarmoede, hoge bloeddruk en overgewicht.

Dit artikel kwam tot stand onder leiding van Dr Marie Mawet

Publicatiedatum :