Is de plaatsing van een spiraaltje pijnlijk? (Dr Nicolas Royer)
‘Zal het pijn doen?’ Die vraag kan sommige vrouwen bezighouden wanneer zij een spiraaltje willen laten plaatsen. De voordelen van dit zeer doeltreffende, praktische en omkeerbare middel maken er nochtans een van de meest gebruikte voorbehoedsmiddelen ter wereld van. Meer informatie over twee cruciale momenten: het plaatsen en het verwijderen.

Het spiraaltje plaatsen

Voor het spiraaltje kan worden geplaatst, is een controlebezoek bij de gynaecoloog of huisarts nodig. Als bij de patiënte geen contra-indicaties aanwezig zijn, krijgt ze een voorschrift voor een hormonaal spiraaltje of een koperspiraaltje, afhankelijk van wat zij en de arts het meest geschikt achten.

Het spiraaltje wordt geplaatst tijdens een 2de consultatie, nadat de arts zich ervan heeft vergewist dat de patiënte niet zwanger is en geen genitale infecties heeft. Het koperspiraaltje kan op elk moment in de cyclus worden ingebracht. Bij hormoonspiraaltjes gebeurt dat meestal voor de 7de dag van de maandstonden, maar dat is geen verplichting.

Het plaatsen van het spiraaltje duurt nauwelijks enkele minuten en is meestal pijnloos.

Deze gewaarwording verschilt van patiënte tot patiënte: de vrouw kan een kramp ervaren die lijkt op menstruatiepijn. In zeldzame gevallen kan ze duizelig worden en heel even flauwvallen op het moment dat de baarmoederhals wordt aangeraakt. Dat fenomeen wordt vasovagale syncope genoemd en is ongevaarlijk. Sommige vrouwen ervaren meer pijn, vooral als zij nog nooit vaginaal bevallen zijn . Dat is echter niet bij iedereen zo en er kan zonder probleem een spiraaltje worden geplaatst bij vrouwen die nooit een kind kregen of die een keizersnede hebben gehad.

Als de plaatsing de patiënte zorgen baart, kan ze dit bespreken met haar arts, die zal beslissen welke middelen gebruikt kunnen worden om de eventuele pijn te verlichten (plaatselijke verdoving, pijnstillers). Wegens de vele mogelijke bijwerkingen is het niet aangewezen om over te gaan tot volledige anesthesie.

Door middel van een echografie kan worden bevestigd dat het spiraaltje correct is ingebracht.

Wat voelt u na de plaatsing?

In de uren na de plaatsing kunnen kleine bloedingen optreden, evenals contracties en een vervelend gevoel in de onderbuik. Die symptomen moeten verdwijnen binnen 24 à 48 uur. Bij bloedingen of hevige pijn dient een arts te worden geraadpleegd.

Normaal wordt een controlebezoek gepland na 3 maanden. Daarna kan de patiënte elk jaar een onderzoek laten uitvoeren als zich geen ongewenste bijwerkingen voordoen.
Een spiraaltje is minstens 3 à 5 jaar werkzaam. Het kan echter ook worden geplaatst voor een kortere periode en kan op elk moment worden verwijderd.

Het spiraaltje verwijderen

Het verwijderen duurt minder lang dan het plaatsen. De arts trekt met een speciale tang zachtjes aan de draadjes van het spiraaltje. Dat kan tijdelijk wat pijn veroorzaken, die meestal minder erg is dan de pijn bij de plaatsing.

Als de patiënte deze vorm van anticonceptie wenst te behouden, kan tijdens dezelfde consultatie een nieuw koper- of hormoonspiraaltje worden geplaatst.

Artikel opgemaakt onder toezicht van Dr Marie Mawet

Publicatiedatum : 11-01-16