Overal ter wereld zijn er elke dag zwangere vrouwen die te horen krijgen dat ze niet één maar meerdere baby’s verwachten. Het aantal meerlingzwangerschappen is de afgelopen jaren gestegen. Tweelingzwangerschappen komen evenwel vaker voor dan zwangerschappen van een drieling, een vierling of zelfs meer. Daarom zal dit artikel vooral focussen op de oorzaken en gevolgen van een tweelingzwangerschap.

Hoe wordt een tweeling gevormd?

Bij een tweelingzwangerschap zijn er 2 mogelijke scenario’s:

Grossesse_gemellaire_1

2 eicellen worden elk bevrucht door een zaadcel en nestelen zich naast elkaar in de baarmoeder. Dat is het meest voorkomende geval. Men spreekt dan van een niet-identieke of twee-eiige tweeling.

De 2 foetussen groeien volledig onafhankelijk van elkaar met elk hun eigen placenta en hun eigen vruchtwaterzak. De kinderen die geboren worden, zijn niet noodzakelijk van hetzelfde geslacht en lijken op elkaar zoals gewone broers en zussen.

Grossesse_gemellaire_2

1 eicel wordt bevrucht door een zaadcel, maar splitst zich vervolgens op in twee aparte en gelijke delen. Zo ontstaan 2 embryo’s. In dat geval is er sprake van een identieke of eeneiige tweeling. Ze hebben hetzelfde genetisch materiaal. Ze hebben dan ook altijd allebei hetzelfde geslacht en lijken sterk op elkaar.

Identieke tweelingen kunnen dezelfde placenta en dezelfde vruchtwaterzak hebben. Ze kunnen ook dezelfde placenta, maar twee aparte vruchtwaterzakken hebben, maar ook elk hun eigen placenta en hun eigen vruchtwaterzak zoals bij niet-identieke tweelingen.

Tijdens de echografie kan worden gezien over welk soort tweeling het gaat.

grossesse-gemellaire-causes-et-consequences-INTERNE

Het toenemend aantal meerlingzwangerschappen is te verklaren door verschillende factoren. Allereerst is de samenleving geëvolueerd en vrouwen worden vandaag op latere leeftijd zwanger. Zwanger worden op latere leeftijd geeft meer kans op een meerling. Daarnaast werken ook vruchtbaarheidsbehandelingen (ovulatie-inductie, medisch begeleide voortplanting, enz.) de vermeerdering van het aantal embryo’s in de hand.

De gevolgen van een tweelingzwangerschap

Intensieve medische begeleiding

Een tweelingzwangerschap houdt meer risico’s in op complicaties voor de moeder en de baby’s dan een gewone zwangerschap:
  • Vroeggeboorte
  • Zuigelingensterfte
  • Groeiachterstand
  • Overgewicht (voor de mama)
  • Zwangerschapsdiabetes
  • Bloedarmoede
  • Hoge bloeddruk
  • Voor eeneiige tweelingen die dezelfde placenta delen: risico op het tweelingtransfusiesyndroom of twin-to-twin syndroom (ongewone verbinding tussen de vaatstelsels van de twee foetussen)

Omwille van die verhoogde risico’s wordt de zwangerschap van nabij geobserveerd. De meeste onderzoeken zijn dezelfde als bij een gewone zwangerschap, maar sommige onderzoeken worden vaker uitgevoerd.


Normale hoeveelheden eten

Zwanger zijn van een tweeling of een drieling betekent niet dat u 2 of 3 keer zoveel moet eten. De voedingsbehoeften zijn maar iets hoger dan bij een gewone zwangerschap. Bij een gewone zwangerschap is er een gemiddelde gewichtstoename van 12 kg, bij een tweeling komt daar nog eens 3 tot 4 kg extra bij.

Moet ik mijn voeding aanpassen tijdens de zwangerschap?


Minder lichaamsbeweging

Een tweelingzwangerschap is veel vermoeiender en er bestaat een groter risico op een vroeggeboorte. Rusten is dus heel belangrijk. Sporten en zelfs lichte lichaamsbeweging worden afgeraden in dit geval.

Zwangerschap en sport


Vroegtijdig zwangerschapsverlof

Aangezien een tweelingzwangerschap grotere vermoeidheid, stress en risico’s met zich meebrengt, is het raadzaam om vroeger te stoppen met werken (vanaf 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum). In Frankrijk duurt het prenataal verlof 12 weken voor een tweelingzwangerschap en 24 weken voor een drieling of meer. Dit verlof kan worden verlengd met 4 weken en wordt dan opgenomen tijdens het postnatale verlof (normaal 22 weken).

Het zwangerschapsverlof voor een tweelingzwangerschap duurt langer dan voor een gewone zwangerschap: van 17 tot 19 weken in België, van 12 tot 22 weken in Frankrijk.


Bevallen onder nauwlettend toezicht

Er is sprake van een vroeggeboorte als de bevalling voor 37 weken plaatsvindt.

In de helft van de gevallen gebeurt de bevalling via natuurlijke weg, in de andere helft met een keizersnede. Er wordt de voorkeur gegeven aan een keizersnede wanneer de baby die eerst moet geboren worden in stuitligging ligt of om foetale nood te voorkomen. Bij een eeneiige tweeling met dezelfde placenta en dezelfde vruchtwaterzak wordt systematisch gekozen voor een keizersnede.

Verloop van een bevalling

Artikel opgemaakt onder toezicht van Dr Marie Mawet

Publicatiedatum : 11-01-2016