Vruchtwater, biologische vloeistof in de amnionholte (vruchtzak), waarin het embryo (en vervolgens de foetus bij zoogdieren) baadt. Het vruchtwater wordt constant hernieuwd. Het bestaat uit water, (afgeschilferde) cellen van de foetus en het amnion en urine van de foetus. Doordat het vruchtwater foetale cellen bevat, kan de arts er prenataal onderzoek op uitvoeren via een amniocentese of vruchtwaterpunctie (afnemen van vruchtwater en analyse van de geoogste cellen).