Manuele extractie van de baarmoeder als de natuurlijke baring niet of onvolledig plaatsvindt.