Een dizygote of twee-eiige tweeling is een tweeling die ontstaat uit twee verschillende eitjes (zygoten) en waarvan de twee leden dus een ander genetisch patrimonium hebben.