Ernstige en mogelijk levensbedreigende complicatie bij een zwangere vrouw.

Eclampsie begint met een stijging van de bloeddruk (systolische bloeddruk ≥ 140 mmHg en/of diastolische bloeddruk ≥ 90 mmHg) doorgaans vanaf de 20e week van de zwangerschap. We spreken van pre-eclampsie als de vrouw een verhoogde bloeddruk en eiwit in de urine vertoont. Als pre-eclampsie niet wordt behandeld, kan ze verergeren tot eclampsie. Eclampsie wordt gekenmerkt door stijve ledematen, bewustzijnsverlies en tot slot stuipen. De behandeling van eclampsie is een behandeling van de oorzaak, d.w.z. onmiddellijk de zwangerschap beëindigen door middel van een keizersnede.