Chirurgische ingreep die wordt uitgevoerd tijdens de bevalling. Daarbij wordt de damstreek (perineum) van de vrouw over een kleine afstand doorgesneden om de opening te vergroten zodat de baby er gemakkelijk door kan. Een daminsnede wordt uitgevoerd om een traumatische scheur van de damstreek en beschadiging van de aarssfincter te voorkomen. De belangrijkste twee types van episiotomie zijn: een mediane, zuiver verticale episiotomie en een mediolaterale (die laatste geniet de voorkeur). Die chirurgische ingreep kan complicaties veroorzaken zoals een infectie, pijn bij geslachtsgemeenschap en stoelgangsproblemen na de bevalling.