Fysiologisch verschijnsel waarbij de penis hard en dik wordt. Een erectie van de penis ontstaat door een complexe interactie tussen endocriene, psychische, neurologische en vasculaire factoren en hangt gewoonlijk, maar niet altijd, samen met opwinding.