Elke niet-bloederige vaginale afscheiding die volgens de patiënte afwijkt van wat voor haar gebruikelijk is wat hoeveelheid, kleur of geur betreft. Dit kan gepaard gaan met geurhinder, jeuk of pijn in de schede of vulva, maar niet noodzakelijk.