Virale ziekte, kan ernstig zijn omdat ze cirrose en leverkanker kan veroorzaken. Er bestaat een efficiënt vaccin tegen het hepatitis B-virus. Het vaccin is niet gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap.