Hypertensie of verhoogde bloeddruk is een cardiovasculaire aandoening die wordt gedefinieerd als een te hoge bloeddruk (systolische bloeddruk ≥ 14 en/of diastolische bloeddruk ≥ 9 cmHg). Hypertensie is vaak multifactorieel, kan acuut of chronisch zijn en kan al dan niet ernstig zijn.