Techniek van kunstmatige voortplanting waarbij de bevruchting plaatsvindt buiten het lichaam van de vrouw. In een eerste fase worden eicellen en spermatozoa verzameld en in een proefbuisje met elkaar in contact gebracht. Het zo gevormde embryo wordt in de baarmoeder van de moeder of van een draagmoeder geplaatst. Dankzij in-vitrofertilisatie hebben veel steriele koppels toch een kind kunnen krijgen.