Contraceptieve techniek waarbij progestagenen in het spierweefsel van de arm of de bil worden ingespoten. Depo-Provera wordt om de 3 maanden ingespoten en Noristerat om de 2 maanden. Injecteerbare anticonceptiva worden zeer goed verdragen en zijn zeer efficiënt.