Een klonter is een massa die zich vormt in het bloed tijdens het stollingsproces.