Wordt ook therapeutische abortus genoemd. Is een vrijwillige onderbreking van de zwangerschap om medische redenen. In de praktijk kan een zwangerschapsonderbreking op elk ogenblik worden uitgevoerd als twee artsen die lid zijn van een multidisciplinair team, na overleg met het team verklaren dat de zwangerschap de gezondheid van de vrouw ernstig in gevaar brengt of dat de kans groot is dat het kind dat nog moet worden geboren, een bijzonder ernstige aandoening vertoont die ongeneeslijk is op het ogenblik dat de diagnose wordt gesteld. De zwangerschap kan worden onderbroken op elke zwangerschapsleeftijd, tot op het einde van de zwangerschap.