De term monozygoot slaat op elk van de twee leden van een tweeling die uit eenzelfde eicel zijn voortgesproten. Synoniem: echte of eeneiige tweelingen. Ze zijn ontstaan uit een en dezelfde eicel, die zich in een vroeg stadium van haar ontwikkeling heeft gedeeld. De twee hebben dan ook precies hetzelfde genetische patrimonium en zijn altijd van hetzelfde geslacht. Ze lijken bijzonder goed op elkaar.