Uitstoting van de placenta uit de baarmoeder. Dat gebeurt op natuurlijke wijze binnen dertig minuten na de geboorte van het kind.