‘Natuurlijke’ contraceptiemethode, ook wel ‘kalendermethode’ genoemd. Ze is geïnspireerd op de bevindingen van de Japanse dokter Kyusaku Ogino, die in 1924 ontdekte dat de vrouw één keer per maand op een vast tijdstip ovuleert. De inzichten van Ogino werden aanvankelijk gebruikt om de conceptiekansen te optimaliseren, maar de Oostenrijkse gynaecoloog Herman Knauss benutte ze nadien om een contraceptiemethode te ontwikkelen. Daarbij worden de menstruele cycli gedurende minstens één jaar geobserveerd, alvorens statistisch de dagen van de cyclus te bepalen waarop de ovulatie gemiddeld optreedt. Het is dan de bedoeling seksuele betrekkingen te vermijden tijdens de vruchtbare periodes (afhankelijk van het overleven van de zaadcellen en de eicel in het geslachtsapparaat van de vrouw).