Schema_OrgGenitauxIntFeEierstokken (4), twee vrouwelijke geslachtsklieren, die deel uitmaken van de inwendige geslachtsorganen en die de vrouwelijke geslachtshormonen produceren. De endocriene functie van de ovaria wordt verzekerd door de follikelcellen die rond de zich ontwikkelende eicel liggen en waaruit het gele lichaam ontstaat.

Net zoals de vorming van gameten kent de endocriene functie van de eierstokken een cyclisch verloop: de secretie van hormonen door de eierstokken verloopt volgens hetzelfde ritme als de genitale cyclus.

Bijschrift

  1. Vagina
  2. Baarmoederhals en baarmoederhalsslijm
  3. Baarmoeder
  4. Eierstokken
  5. Eileiders
  6. Endometrium
  7. Ovule