Een plotselinge dood wordt gedefinieerd als een overlijden dat niet kon worden voorspeld tijdens de laatste 24 uur voor het overlijden.