De periode die loopt van het einde van de bevalling tot de eerste menstruatie na de zwangerschap. Die periode wordt gekenmerkt door nieuwe psychische en familiale omwentelingen (essentiële periode voor het opbouwen van de moeder-kindrelatie, ontdekking van de pasgeborene, familiale veranderingen), maar ook fysische met een abrupt verlies van de fysiologische en anatomische referentiepunten van de zwangerschap.

De postpartale periode houdt dus een risico op moeilijkheden en soms complicaties in als gevolg van abrupte veranderingen van alle referentiepunten van een vrouw, vooral als het gaat om een eerste baby. Die periode vergt dan ook bijzondere aandacht.

De eerste 24 uur na de geboorte noemen we de onmiddellijke postpartumperiode.