Een probioticum is een voedingsmiddel voor micro-organismen waaraan een gezondheidsbevorderende werking wordt toegeschreven. Zo werken bepaalde soorten lactobacillen als probiotica.