Vrouwelijk hormoon dat wordt geproduceerd door de ovaria en hoofdzakelijk door het gele lichaam. De bloedspiegel van progesteron stijgt tijdens de tweede helft van de menstruatiecyclus. Progesteron bereidt de baarmoeder voor op de innesteling. Tijdens de zwangerschap wordt ook progesteron aangemaakt in de placenta en verhindert het contracties van de baarmoederspier.

Progesteron (of zijn synthetische derivaten) zijn een belangrijke component in de anticonceptiva die in de handel te verkrijgen zijn (combinatiepil met een oestrogeen en een progestageen, hormonaal spiraaltje, subcutaan implantaat).

Progesteron oefent zijn contraceptieve activiteit uit via meerdere mechanismen zoals remming van de eisprong, verdikking van het baarmoederslijm (zodat de zaadcellen er niet door kunnen) en een verdunning van het baarmoederslijmvlies.