Verdikking of klein en duidelijk afgebakend gezwelletje in de schildklier.