Test om trisomie 21 (downsyndroom) op te sporen. Wordt uitgevoerd bij alle vrouwen die dat wensen. Een positieve test (minder dan 1/250) betekent dat de vrouw een hoger risico loopt dat haar kind de ziekte heeft. In dat geval zal de arts een vruchtwaterpunctie voorstellen.