Vorming van een trombus (stolsel) die het lumen van een bloedvat afsluit. Naargelang van de ligging van de trombus spreken we van een veneuze trombose (trombus in de veneuze bloedsomloop) of een arteriële trombose (trombus die de arteriële circulatie afsluit).