Vrijwillige stopzetting van de zwangerschap om niet-medische redenen. Een vrijwillige zwangerschapsonderbreking is toegestaan tot 14 weken amenorroe. Voor 9 weken amenorroe kan de zwangerschap worden onderbroken met geneesmiddelen; daarna is een chirurgische ingreep (curettage) geïndiceerd.