Toestand van glucose-intolerantie, ongeacht de ernst ervan, die optreedt tijdens de zwangerschap bij een vrouw die daarvoor geen suikerziekte had. Diabetes wordt gedefinieerd als een nuchtere glykemie op veneus bloed hoger dan 0,92 gram per liter bloed in het begin van de zwangerschap of een abnormale waarde tijdens een orale glucosetolerantietest (OGTT) uitgevoerd tussen de 24e en de 28e week van de zwangerschap.