Het project om samen een kind te maken, is het resultaat van de relatie tussen een koppel. De toekomstige ouders zijn overgelukkig als dat verlangen op een natuurlijke wijze in vervulling gaat. Maar als de baby te lang op zich laat wachten, moet men de natuur een handje helpen. In dat geval krijgt men te maken met medisch begeleide voortplanting (MBV). Dat kleine duwtje in de rug doet echter heel wat vragen rijzen, en die zijn niet altijd van medische aard.

Vóór de behandeling

Als een koppel, na een reeks voorafgaande onderzoeken, vastgesteld heeft waar de oorzaak ligt van de onvruchtbaarheid, kan dat een bron zijn van een hele reeks vragen en twijfels over zichzelf. Daarom geven gynaecologen het advies om vóór de opstart van hun behandeling een sessie te houden samen met een psycholoog.

De aanbevolen psychologen kennen goed de situatie die de koppels doormaken en kunnen zeer aandachtig luisteren. Al hun twijfels, vragen en angst kunnen ze samen delen. Tegelijk kunnen ze bespreken welke momenten het moeilijkst zullen zijn in de loop van hun behandeling.

Tijdens de behandeling

De verschillende fasen die men moet doorlopen tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling zijn soms zwaar om te dragen en geven vaak aanleiding tot stress. Er kunnen emotionele of relationele problemen opduiken, een gevolg van mislukte behandelingen. De psychologische bijstand kan sommige koppels helpen om de last die ervaren wordt tijdens het proces van medisch begeleide voortplanting te delen. Beide partners kunnen gebruikmaken van die bijstand en het staat hen vrij om daar al dan niet op in te gaan.

Sommige centra voor MBV organiseren eveneens praatgroepen, waarbij personen die hetzelfde parcours volgen, aan deelnemen. Het uitwisselen van gelijkaardige ervaringen kan in sommige gevallen een bron van troost zijn.

Daarnaast kunnen de centra voor MBV ook andere vormen van therapeutische hulp aanbieden, die minder gericht zijn op praten, dan wel op psychologische bijstand.

Artikel opgemaakt onder toezicht van Dr Gautier Vandenbossche
Publicatiedatum : 12-02-2016