Zwangerschap is geen ziekte. Toch laat u zich best opvolgen door een arts om te zorgen dat u en uw baby zich zo goed mogelijk voelen tot de geboorte. De eerste prenatale controle vindt gewoonlijk plaats tussen de 8ste en de 12de week amenorroe, dus in de 2de helft van het 1ste trimester. Tijdens deze consultatie kan de zwangerschap eerst en vooral klinisch worden bevestigd en wordt ze dus officieel.

Waarom niet te lang wachten met deze controle?

De eerste drie maanden zijn cruciaal voor de ontwikkeling van het embryo omdat alle organen zich dan vormen. Tijdens die periode is het embryo bijzonder kwetsbaar en wordt het blootgesteld aan alle stoffen die u binnenkrijgt. Daardoor bestaat er een groot risico op misvormingen en een groeiachterstand.

Uw gynaecoloog of vroedvrouw kan u adviseren wat u beter niet meer consumeert (alcohol, tabak, drugs, zelfmedicatie, bepaalde voedingsbereidingen, enz.) of doet (radiografie, belastende sporten, enz.) tijdens deze periode.

U krijgt ook tips om gezonde gewoontes aan te leren tijdens uw zwangerschap: evenwichtig eten, in vorm blijven, mag u vrijen tijdens de zwangerschap, enz.

Een complete check-up voor later

Dit eerste contact dient ook om kennis te maken met de arts en om te weten te komen wat de risicofactoren zijn. Het eerste bezoek duurt daarom gewoonlijk langer dan de volgende, want er wordt een volledige check-up van uw gezondheid gemaakt.

De arts of de vroedvrouw zal u verschillende vragen stellen (anamnese) om uw zwangerschapsdossier samen te stellen:

  • Uw algemene gezondheid
  • Uw familiale, medische en chirurgische voorgeschiedenis
  • Het verloop van uw vorige zwangerschappen als dit niet uw eerste kindje is
  • Uw leefgewoontes (eetgewoontes, eventuele verslavingen, enz.) en uw werk (fysiek, stresserend, vermoeiend, enz.)
  • De zwangerschapssymptomen die u ervaart

Dit gaat gepaard met een onderzoek en medische testen die tijdens de volgende raadplegingen zullen worden herhaald:

  • De terugkerende aspecten: gewicht, taille, polsslag, temperatuur, bloeddruk
  • Urineonderzoek
  • Bloedafname: zo kunnen eventuele problemen worden opgespoord, zoals een incompatibele resusfactor of bloedarmoede, alsook ziektes en infecties die schadelijk zijn voor de baby (toxoplasmose, rodehond, cytomegalovirus of bepaalde seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en hepatitis).

Een gynaecologisch onderzoek maakt de check-up compleet. Dat bestaat uit een vaginaal onderzoek om de baarmoederhals te controleren, een algemeen onderzoek van de genitaliën en borsten, het betasten van de buik, en een uitstrijkje als dat nodig is.

le-1er-rendez-vous-de-grossesse-chez-le-gynecologue-INTERNE

De eerste echo

Een echografie gebeurt meestal na de 1ste consultatie, tegen de 12de week amenorroe. Dit onderzoek is pijnloos voor u en uw foetus. Tijdens die 1ste echografie kan een buitenbaarmoederlijke zwangerschap worden uitgesloten, wordt het aantal ingenestelde embryo’s geteld en wordt de zwangerschapsduur bepaald. Zo kan de bevallingsdatum worden berekend en het is ook een referentie om de groei van de toekomstige baby te evalueren.

Deze onderzoeken worden systematisch bij alle zwangere vrouwen uitgevoerd. Het medische team kan nog bijkomende testen voorstellen als het die nodig acht. Bijvoorbeeld het opsporen van het syndroom van Down of een vruchtwaterpunctie.

Volgende afspraak over enkele weken voor de 2de prenatale consultatie!

Article rédigé sous la direction du Dr Marie Mawet
Date de publication : / Date de modification :