De menstruatiecyclus is niet altijd even stipt.
Hier volgt een overzicht van de verschillende ongemakken die u kunt ervaren.

amenorrhee

Uitblijven van de menstruatie

Men spreekt van amenorroe. De oorzaken kunnen zich op verschillende niveaus bevinden:

  • centraal, d.w.z. ter hoogte van de hersenen en meer bepaald ter hoogte van de hypothalamus en de hypofyse (psychotrauma, tumor, anorexia nervosa, inname van bepaalde medicijnen, prematuur ovarieel falen, enz.)
  • ovarieel (cyste, micropolycysteusovariumsyndroom, voorgeschiedenis van chemotherapie, enz.)
  • voortplantingssysteem (afwijkende ontwikkeling van het voortplantingssysteem, afwezigheid van baarmoeder, hymen imperforatus, enz.)

Primaire amenorroe heeft betrekking op patiëntes van 16 jaar en ouder die hun eerste menstruatie (menarche) nog niet hebben gehad.

Secundaire amenorroe betekent dat de menstruatie minstens drie maanden uitblijft bij een patiënte die al gemenstrueerd heeft.

Te korte of te lange cycli

De menstruatiecycli zijn van nature bij elke vrouw anders. Het wordt echter abnormaal als de frequentie van de menstruatiecycli te laag (cyclus van meer dan 35 dagen, of oligomenorroe) of te hoog (cyclus van minder dan 21 dagen, of polymenorroe) is.

Sommige patiëntes die last hebben van polymenorroe kunnen onvruchtbaar zijn, ofwel omdat er geen eisprong is, ofwel omdat het baarmoederslijmvlies niet geschikt is voor de innesteling. Er bestaan behandelingen om deze aandoening te genezen.

Cycles_tropLongs_courts

Regles_longues_abondantes

Langdurige en hevige menstruatie

Veel vrouwen ervaren hun menstruatie als onaangenaam wanneer ze gedurende verschillende dagen veel bloed verliezen.

Men spreekt van menorragie of hypermenorroe wanneer de bloedingen langer dan zeven dagen duren en/of wanneer het bloedverlies meer dan 80 ml bedraagt.

Dit probleem is onder andere te verklaren door een slechte schommeling van de hormonen die de cyclus regelen, of door de aanwezigheid van poliepen of een fibroom in de baarmoeder. Het koperspiraal kan dit verschijnsel ook verergeren bij vrouwen die daar vatbaar voor zijn.

Het omgekeerde kan ook, namelijk dat het bloedverlies en de duur van de menstruatie sterk verminderen. Dat noemt men hypomenorroe, en komt vaak voor in de puberteit of vóór de menopauze.

Pijnlijke menstruatie

Men spreekt van dysmenorroe wanneer de menstruatie gepaard gaat met buikpijn, zelfs misselijkheid, hoofdpijn en braken.

Dit verschijnsel komt vaak voor vanaf de eerste menstruatie bij jonge meisjes (meer bepaald tijdens de eerste eisprong). De behandeling bestaat over het algemeen uit een hormonaal anticonceptiemiddel, eventueel gecombineerd met een ontstekingsremmer.

Dysmenorroe kan ook wijzen op een aandoening zoals endometriose (Lees ook : Wat is endometriose?). In dat geval treedt de pijn vooral op tegen het einde van de menstruatie in plaats van tijdens de eerste dagen.

Men kan tijdens de eisprong ook pijn hebben in de onderbuik. Dit is volkomen onschuldig.

Regles_douloureuses

Saignements_enDehors_regles

Bloedingen buiten de menstruatie

Het kan dat er herhaaldelijk onregelmatige bloedingen optreden tijdens de menstruatiecyclus. Men spreekt dan van metrorragie.

Heel licht bloedverlies (spotting) kan verklaard worden door onschuldige kwaaltjes of een lichte hormonale stoornis. Als u een hormonaal anticonceptiemiddel gebruikt en u hebt last van spotting, praat er dan over met uw gynaecoloog om de gebruikte methode eventueel aan te passen.

Als het bloedverlies tijdens de menstruatie toeneemt en u ook bloedingen hebt buiten de menstruatieperiode, spreekt men over menometrorragie, wat vaak voorkomt tijdens de premenopauze.

Ook andere soorten bloedingen kunnen optreden tijdens de cyclus: op het ogenblik van de eisprong, enkele dagen voor of na de menstruatie.

Samengevat

Niet gemakkelijk om nog wijs te raken uit al die medische termen! Als u het gevoel hebt dat uw menstruatie uw sociaal leven belemmert of dat uw menstruatiecycli veranderd zijn, aarzel dan niet om daarover te praten met uw arts of uw gynaecoloog.

Artikel opgemaakt onder toezicht van Dr Gautier Vandenbossche
Publicatiedatum : 08-02-2016