De website die exclusief gewijd is aan de vrouwelijke gezondheid
en volledig samengesteld is door deskundigen

Alles over vrouwelijke gezondheid

Gyn&co is een informatieve website over vrouwelijke gezondheid die bedoeld is voor vrouwen van alle leeftijden.

Elke fase in het leven van een vrouw geeft aanleiding tot veranderingen, vragen en soms gevoelens van angst. Gyn&co snijdt duidelijk en zonder eromheen te draaien thema’s aan zoals adolescentie, menstruatie, anticonceptie, fertiliteitzwangerschap, intieme hygiëne, menopauze en vrouwelijke ziekten.

Het bijzondere aan Gyn&co is de verscheidenheid aan dragers: artikels, een woordenlijst, animatie, filmpjes, illustraties, apps, links naar externe informatiebronnen, en nog veel meer. Allemaal verschillende instrumenten waardoor elke vrouw de informatie vindt waaraan zij het meest nood heeft.

Gyn&co telt :

  • 200 tweetalige artikelen,
  • 50 filmpjes, 30 getuigenissen,
  • een geïllustreerde woordenlijst met 212 begrippen,
  • bovendien de mogelijkheid om online in alle discretie vragen te stellen

Gyn&co is een initiatief van Mithra Pharmaceuticals.

ORDI

De ontstaansgeschiedenis van het project

Uit talrijke onderzoeken blijkt overigens dat er op het vlak van gezondheid een echt tekort is aan degelijke informatie op het internet. Enerzijds wil Gyn&co daarom een voortreffelijke service bieden die patiëntes de gelegenheid biedt om relevante informatie te vinden. Anderzijds wil het de professionele medewerkers uit de vrouwelijke gezondheidszorg ondersteunen dankzij een communicatie-instrument waaraan ze zelf kunnen meewerken.

Specialisten beantwoorden uw vragen

Op het internet vindt men talloze gezondheidsfora vol onzinnige informatie. De meerwaarde van Gyn&co is net de actieve medewerking van professionele medewerkers uit de gezondheidszorg die alle inlichtingen op de website zelf verstrekken en goedkeuren. Maar liefst 40 professionals hebben ingestemd om mee te werken aan Gyn&co en bijdragen te leveren over de thema’s waarin zij uitblinken. Hopelijk groeit dat cijfer nog aan in de toekomst, want Gyn&co biedt professionals die dat wensen de mogelijkheid om zich in te schrijven en mee te werken aan de ontwikkeling van de website.

Update : 29 juni 2018