Redactioneel Team

De volledige inhoud van de website Gyn&co werd gerealiseerd door wetenschappelijke journalisten die werken voor het communicatieagentschap Mission Systole. De inhoud werd herlezen en gecorrigeerd door een team van artsen. In onze video’s (Gyn&co minuut en Vragen van Vrouwen), vindt u ook tussenkomsten van artsen, gynaecologen, psychologen en voedingsdeskundigen.

Wenst u mee te werken aan Gyn&co?

Vul dan zeker het formulier in!

ViVio

ViVio is een Belgische uitgever die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van content op maat rond gezondheid en welzijn. ViVio heeft ondertussen 19 jaar ervaring met het ontwerpen, realiseren en produceren van informatie- en communicatiemedia (magazines, brochures, gidsen, webinhoud, infografieën, video’s…), in samenwerking met de belangrijkste spelers in de medische, farmaceutische en gezondheidssector.

Zijn corebusiness is gericht op patiënteninformatie, maar ViVio ontwikkelt ook verschillende referentiemedia voor gezondheidsprofessionals (gidsen, nieuwsbrieven…).

Om correcte informatie te waarborgen, wordt de door ViVio geproduceerde inhoud altijd samengesteld door journalisten met een passie voor redactiewerk en gezondheid, in nauwe samenwerking met medische specialisten: artsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, voedingsdeskundigen…

Het redactiecomité van Gyn&co

Het redactiecomité schrijven niet alleen de artikelen, maar nemen ook contact op met de gezondheidswerkers en de institutionele partners, waardoor ze de wetenschappelijke redactielijn van de website garanderen.

Lauranne Garitte

Wetenschappelijk journaliste

Lauranne Garitte studeerde Romaanse taal- en letterkunde, en behaalde daarnaast ook een diploma in de journalistiek. Na twee jaar ervaring in de uitgeverswereld ging ze in 2015 aan de slag bij ViVio. Vanuit de diepe overtuiging dat je moet strijden tegen elke vorm van desinformatie op het vlak van gezondheid, ziet ze voor zichzelf een dagelijkse opdracht weggelegd: kwaliteitsinhoud produceren, dankzij de kostbare validatie van professionele wetenschappers.

Op die manier geeft ze invulling aan haar functie als journaliste en projectmanager gedrukte en digitale gezondheidsmedia voor het grote publiek en voor professionals. Daarnaast is ze actief als journaliste voor onder meer La Libre Belgique, Trends Tendances en Tremplin News. Waar Lauranne het meest van houdt in haar job? Schrijven om de lezer zo goed mogelijk te informeren.

Dr. Patrick De Moor

Medisch directeur

Naast zijn activiteit als huisarts en assistent neurochirurgie kreeg dr. Patrick De Moor (die geneeskunde studeerde aan de UCL) al zeer vroeg interesse voor medische communicatie en vulgarisatie. Hij werkte achtereenvolgens als medisch verantwoordelijke voor verschillende bureaus, zoals Ogilvy Healthcare en Newton 21. In 2017 stapte hij over naar ViVio, omdat hij rotsvast gelooft in hun basisconcept: de patiënt zo goed mogelijk inzicht geven in zijn aandoening.

Volgens dr. Patrick De Moor “is het van cruciaal belang dat het grote publiek en de patiënten toegankelijke en concrete informatie krijgen over hun gezondheid en ziekte(n), om in goede gezondheid te blijven en zich optimaal te verzorgen. Een goed ziekte-inzicht garandeert immers zeer vaak een betere therapietrouw.”

Het Leescomité van Gyn&co

Vooraleer iets online wordt geplaats, via eender welk medium, wordt de inhoud van het artikel geredigeerd door het redactiecomité, onderworpen aan een specialist die geïnterviewd werd, opdat nagegaan kan worden of zijn/haar opmerkingen in alle objectiviteit zijn gegeven.

Deze artikels worden daarna herlezen door een leescomité dat bestaat uit andere specialisten, opdat hun wetenschappelijke waarde op de voorgrond wordt geplaatst bij vooraleer ze gepubliceerd worden.

Marie Mawet

Dr Marie Mawet, medische adviseur bij Mithra Pharmaceuticals

Na 2 jaar interne geneeskunde gestudeerd te hebben aan de Universiteit van Luik, besliste Dr Mawet in 2012 een loopbaan uit te bouwen als onderzoekster in de farmaceutische wereld naar Mithra Pharmaceuticals.

Aansluitend bij haar interesse in de endocrinologie, was het vanzelfsprekend dat zij koos voor de onderzoek naar vrouwelijke gezondheid, meer bepaald de ontwikkeling van de nieuwe hormonale contraceptiva.

Dr Mawet is dan ook in het bezit van een bijkomende master in de reproductieve endocrinologie.

"De vrouwelijke gezondheid blijft voor mij het meest interessante medisch domein maar ook het meest complexe. Naast het feit dat ik arts ben, ben ik ook een vrouw, een echtgenote en een moeder. Ik moet keuzes maken met betrekking tot mijn gezondheid alsook voor mijn familiale plannen.

Elke patient verdient een oplossing, passend bij zijn leefstijl en gezondheid. Om deze reden, is de ontwikkeling van nieuwe therapeutische strategieën in de vrouwelijke gezondheid, voor mij een noodzaak maar ook een doel."

Dr Gautier Vandenbossche, gynaecoloog aan het UZ van Luik

Dr. Vandebossche is een jonge arts, afgestudeerd aan de Universiteit van Luik in 2011. Daarna besloot hij zijn professionele carrière verder te zetten door zich te specialiseren in de gynaecologie-verloskunde.

Hij werkt momenteel voor het CHU te Luik (op de site van Sart-Tilman en Notre Dame de Bruyères), de CHBA van Seraing en in 2 privépraktijken (te Boncelles en Embourg).

Zijn voorkeur gaat uit naar de volgende domeinen: opvolging van de zwangerschap, contraceptie en menopauze, verloskundige echografie (meer specifiek het onderzoek tijdens het 1e trimester) en gynaecologie.

Hij geeft ook les aan de hogeschool Sainte-Julienne te Luik waar hij verloskundige en gynaecologische pathologieën aan de klassen van het tweede jaar vroedkunde geeft. Daarnaast geeft hij ook les aan de hogeschool André Vésal van de provincie Luik waar hij medisch geassisteerde voortplanting onderricht aan het 4e jaar vroedkunde.

"Gynaecologie-verloskunde is waarschijnlijk de meest betrokken en gepassioneerde specialisatie in de geneeskunde. De gynaecoloog vergezelt zijn patiënte in alle belangrijke fases van haar leven, van de jeugdcontraceptie, opvolging van de zwangerschap tot de menopauze. Hij is polyvalent en moet evenwel een aanpak hebben op het gebied van chirurgie, endocrinologie, voortplanting met behulp van medicatie, de echografie, enz….

Hij deelt de gelukkigste momenten van een koppel maar soms ook de moeilijkste. Hij moet zich beschikbaar tonen naar zijn patiënten toe alsook vlug kunnen reageren. Hij moet een luisterend oor kunnen zijn voor de meest intieme klachten van zijn patiënten. Over het algemeen maak ik van de vrouwelijke gezondheidszorg mijn prioriteit !

Door deel te nemen aan de ontwikkeling van de site Gyn&co, hoop ik zo veel als mogelijk van mijn kennis aan te bieden aan de vrouwen. Ik hoop antwoorden te kunnen geven op hun vragen zodanig dat ze zich levenslang “vrouw” kunnen voelen in hun lichaam en in hun relatie."

Gautier-Vandenboscche-2016

Naleving van de wet

Gyn&co is en blijft een initiatief van een farmabedrijf. Daarom is het belangrijk erop te wijzen dat elk artikel grondig wordt nagelezen door de informatie-afdeling van Mithra Pharmaceuticals, om te garanderen dat de wet inzake reclame voor geneesmiddelen wordt gerespecteerd.

.

Isabelle Robert

Isabelle Robert, hoofd van de medische informatie, Mithra Pharmaceuticals

Isabelle Robert is een gediplomeerde apotheker. In 2009 verdedigde ze haar doctoraatsthesis in het domein van de moleculaire biologie. Na vijf jaar fundamenteel onderzoek gaat ze werken voor de Regulatory Affairs-afdeling van Mithra Pharmaceuticals en in 2011 wordt ze er het hoofd van de dienst Medische informatie.

De Belgische wetgeving is vrij strikt inzake reclame voor geneesmiddelen, en als hoofd van Medische informatie moet ik ervoor zorgen dat die wetgeving gerespecteerd wordt. De afdelingen Marketing en Communicatie bruisen van de creatieve reclame-ideeën, maar ik moet controleren wat kan en niet kan, en desnoods moet ik hun projecten samen met hen opnieuw bekijken, om ze conform te maken aan de geldende wetten.”

Met medewerking van: