Het wordt aangeraden om tijdens de zwangerschap een gezonde en evenwichtige levensstijl aan te nemen en om ‘giftige’ producten zo veel mogelijk te vermijden. Tabak en alcohol zijn voorbeelden van schadelijke producten die verboden zijn. Waarom? Wat zijn de risico’s voor u en uw baby?

Alcool_grossesse_02

Alcohol en Zwangerschap: een gevaarlijke mix

Wanneer u alcohol drinkt als u zwanger bent, gaat die rechtstreeks van uw bloed naar dat van uw baby. Dat geldt voor alle soorten alcoholische dranken: wijn, bier, cider, aperitieven, likeur, sterkedrank, enz. Er is nog geen risicodrempel vastgesteld. Daarom wordt zwangere vrouwen aangeraden om tijdens de zwangerschap geen alcohol te drinken, zelfs geen klein beetje.

De gevolgen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap hangen af van de hoeveelheid genuttigde alcohol, het stadium van de zwangerschap, de gewoontes van de moeder en haar gezondheid. De gevolgen kunnen groot zijn.

Als u alcohol drinkt tijdens de zwangerschap, loopt uw baby bij de geboorte risico op de aandoening FAS (Foetaal Alcohol Syndroom). Deze aandoening bestaat uit een aantal lichamelijke, sociale, mentale en emotionele handicaps: leer- en gedragsproblemen, moeite met begrijpen, onthouden, rekenen en zich bewust zijn van de gevolgen van zijn handelingen, enz.

Drink ook na de zwangerschap geen alcohol als u borstvoeding geeft. Als u toch een glaasje drinkt, zorg er dan voor om zoveel mogelijk tijd tussen het drankje en de borstvoeding te laten.

Roken tijdens de zwangerschap: grote risico’s voor u en de baby

Roken is verboden, zowel voor (verminderde vruchtbaarheid) als tijdens de zwangerschap. Een sigaret bevat namelijk meer dan 4000 chemische bestanddelen waaraan ook de foetus wordt blootgesteld. Bovendien zorgt roken tijdens de zwangerschap voor een slechte overdracht van zuurstof en voedingsstoffen naar de baby.

Door te roken tijdens de zwangerschap riskeert u ernstige gevolgen voor het vervolg van uw zwangerschap: buitenbaarmoederlijke zwangerschap, miskraam, foetale sterfte in de baarmoeder, vroeggeboorte of complicaties aan de placenta.

De baby kan in de baarmoeder een groeiachterstand ontwikkelen en ter wereld komen met een gewicht dat lager is dan het gemiddelde. De baby is dan gevoeliger voor gezondheidsproblemen, ook later als volwassene. Er bestaat tevens een groter risico op wiegendood, allergieën, oorontsteking, verkoudheid, ademhalingsmoeilijkheden en leerproblemen.

Die schadelijke gevolgen gelden ook wanneer men passief rookt. Kinderen die aan zogenaamde ‘secundaire’ rook worden blootgesteld, zijn ook vatbaarder voor longaandoeningen en ademhalingsmoeilijkheden (zoals astma). Het wordt dus ten zeerste afgeraden om te roken in de buurt van uw baby, zelfs na de zwangerschap.

Cigarette_grossesse_02

Artikel opgemaakt onder toezicht van Dr Marie Mawet
Publicatiedatum : 16-03-2016