Tienerzwangerschappen komen regelmatig voor. In dat geval zijn er 2 mogelijke oplossingen: u kiest ervoor om de zwangerschap uit te dragen of u kiest voor een abortus. Dat is zeker geen gemakkelijke keuze. Beide mogelijkheden worden hieronder toegelicht om u te helpen.

 

point-d-interrogation

Houdt een tienerzwangerschap risico’s in?

Een tienerzwangerschap is niet zonder risico, maar mits goede medische begeleiding kan zo’n zwangerschap vlot worden uitgedragen. Uw lichaam is in principe klaar om zwanger te worden zodra u begint te menstrueren.

Zwanger worden op 14 jaar, net na de puberteit, heeft echter andere gevolgen dan op 17 jaar. Het bekken is immers nog niet volledig ontwikkeld en het gebrek aan maturiteit kan emotionele en psychologische gevolgen hebben. De angst, het omgaan met de pijn, de vragen of zelfs een verloochening van het eigen lichaam kunnen leiden tot complicaties tijdens de zwangerschap: verhoogde bloeddruk, vroeggeboorte, groeiachterstand van de foetus, enz.

Beslissen om de zwangerschap uit te dragen

Steun

Het is belangrijk dat een aanstaande tienermoeder wordt gesteund in haar keuze. Jammer genoeg is het voor de ouders soms moeilijk om de situatie te aanvaarden. In dat geval kan de tiener zich wenden tot een deskundige (zoals gezinsplanning) om een antwoord te krijgen op haar vragen en om haar emoties te delen.


Medische begeleiding

Een tienerzwangerschap moet regelmatig medisch worden gecontroleerd. Het lichaam van de mama is immers nog aan het groeien en heeft essentiële voedingsstoffen nodig voor zichzelf en de foetus. Daarom schrijft men gewoonlijk vitaminesupplementen voor, onder andere vitamine B9 (of foliumzuur). Een tekort aan vitamine B9 kan namelijk ernstige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de baby (open rug of spina bifida, groeiachterstand, enz.).

School

Een zwangerschap betekent niet dat men van school wordt gestuurd of dat men moet stoppen met de lessen. Na de bevalling krijgt de jonge mama een doktersattest om haar afwezigheid te verantwoorden en zodat ze in orde is met haar schoolplicht. Het is ook altijd mogelijk om afstandsonderwijs te volgen of het jaar over te doen.

Financiële hulp

Een zwangere tiener heeft zelden al een eigen inkomen. Om te voorzien in haar behoeften en die van haar toekomstige baby, moet ze kunnen rekenen op de hulp van haar familie. Als die echter weigert financiële hulp te verlenen, dan kan ze bij de vrederechter een aanvraag tot onderhoudsgeld indienen.

Ook andere instellingen kunnen haar financieel helpen door middel van uitkeringen.

Beslissen om de zwangerschap af te breken

De zwangerschap afbreken kan met een vrijwillige zwangerschapsonderbreking of abortus. Een abortus kan worden uitgevoerd bij een minderjarige, zelfs zonder de toestemming van haar ouders. Heel het medische team is gebonden aan het beroepsgeheim. Een tiener kan dus een abortus laten uitvoeren zonder dat haar ouders of anderen op de hoogte zijn. Het medische beroepsgeheim mag enkel worden doorbroken als het medische dossier in beslag wordt genomen voor een gerechtelijke procedure.

Toch is het beter om deze ervaring niet alleen door te maken en u op de dag van de ingreep te laten vergezellen door een vertrouwenspersoon (uw partner of een vriendin bijvoorbeeld).

Wat het meisje ook beslist, ze kan best met een gezondheidswerker praten over de anticonceptiemethodes die bij haar passen in deze levensfase.

Artikel opgemaakt onder toezicht van Dr Marie Mawet
Publicatiedatum : 11-01-2016