Wat men nu weet over de menopauze… Trouwens ook sinds de publicatie van de grote studie van het WHI in 2004, die het percentage voorschriften van hormonen in Europa en de Verenigde Staten trouwens sterk teruggedrongen heeft. Met de afname van voorschriften in de Verenigde Staten, heeft men een verhoogde sterfte, vooral cardio-vasculair. Want als men het therapeutische kader respecteert en men begint vroeg met het voorschrijven van oestrogenen, en men gebruikt de goede schema’s, dit wil zeggen bio-identieke oestrogenen, die bij voorkeur transcutaan worden toegediend en men probeert om een natuurlijk progestageen te gebruiken, dan heeft men een voordeel op cardio-vasculair niveau, dat is duidelijk. Men vermindert ook de osteoporose. Osteoporose is niettemin «het» onderschatte risico: men heeft in ons land evenveel overlijdens door een complicatie van osteoporose als door borstkanker! Maar u ziet het: er wordt veel gesproken over borstkanker, maar weinig over osteoporose. Dit raakt trouwens ook andere leeftijdsklassen, dat is duidelijk, maar toch: de osteoporose is een feit. We hebben in het algemeen een zeer doeltreffende bescherming door de hormonale substitutietheapie. Voor de rest wil ik het niet eens hebben over de effecten van een hormonale behandeling op het niveau van de huid, het welzijn en de veroudering in het algemeen. Er zijn veel studies met meta-analyses die niettemin aantonen dat een vrouw die met deze substitutiemethode werd behandeld, een lager sterftecijfer heeft tegenover een vrouw die geen hormonen neemt.

Dr Serge Ginter, Gynaecoloog