Vanaf de leeftijd van 35 jaar neemt de vruchtbaarheid bij vrouwen af. Veel vrouwen overschatten trouwens hun vruchtbaarheid. Het is beter om te proberen kinderen te krijgen tussen 20 en 30 jaar dan tussen 30 en 40 jaar. In onze maatschappij ziet men vaak dat men om socio-economische redenen wacht, men stelt dat uit, maar vanaf 35 jaar is er in het algemeen een opmerkelijke afname van de vruchtbaarheid en vanaf 40 is het succespercentage, zelfs met in vitro fertilisatie, niet schitterend. We kunnen nu gebruik maken van celdonatie: dit is een ander geval, waarbij een jonge vrouw haar eicellen afstaat en doneert en daar ziet men, wat tamelijk verrassend is, dat het zwangerschapspercentage zeer goed is. Ik zou zeggen dat het gemakkelijker is voor een vrouw van 55 om zwanger te worden met een eiceldonatie dan een vrouw van 42 met haar eigen eicellen. Men kan zelfs stellen dat deze zwangerschappen tamelijk goed verlopen. Er is een verhoogd risico op pre-eclampsie, zwangerschapsdiabetes, maar afgezien daarvan verloopt de zwangerschap in de leeftijdsgroep van 50 en 60 na een eiceldonatie vrij goed. Medisch gezien is dat dus aanvaardbaar … Maar dan stellen zich vooral ethische vragen.

Dr Serge Ginter, Gynaecoloog