Het belangrijkste verschil tussen een anticonceptiepil die bestaat uit oestrogenen en progestageen, en een anticonceptiepil die louter progestageen bevat, is dat men met het tweede type amenorroe kan uitlokken. Anders gezegd, die pil zorgt ervoor dat de menstruatie uitblijft. In ruim 90% van de gevallen lukt dat. Als een vrouw dat wil, zal ze dus niet meer menstrueren. Daarnaast zijn er ook vrouwen die de oestrogenen in de pil slecht verdragen. Ze voelen zich opgeblazen en hun borsten zijn gespannen. In dat geval zal men de behandeling zoals altijd aanpassen aan de symptomen. Tot slot bestaan er duidelijke medische tegenindicaties tegen het gebruik van oestrogenen. Die komen vooral voor bij vrouwen die een risico hebben op longembolie of trombose. Soms vormen er zich dus bloedproppen in de longbloedvaten die aanleiding geven tot ernstige ademnood. Of er ontstaan bloedklonters in de hersenaders, met soms verlamming of stoornissen in het zicht en de spraak tot gevolg. Over die risico’s was er de laatste tijd veel te doen. Vrouwen die daaraan onderhevig zijn of bij wie dergelijke aandoeningen voorkomen in de familie, die dus een slechte bloedsomloop hebben of bij wie men vaststelt dat factoren in het bloed dat risico kunnen uitlokken, nemen bijgevolg best een anticonceptiepil met alleen progestageen en doen er goed aan een combinatiepil te vermijden.

Dr Mireille Smets († 10-11-2014), Gynaecoloog, Cliniques Universitaires Saint-Luc