Als men kijkt naar de frequentie van hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen stelt men vast dat vanaf de leeftijd van zestig jaar het verschijnsel plots veel vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Dat is inderdaad het gevolg van een biologisch verschijnsel. Zolang het lichaam van de vrouw oestrogenen aanmaakt, bestaat er een natuurlijke vorm van bescherming. Het verdwijnen van die oestrogenen versnelt de veroudering van het vaatstelsel. Men spreekt van atherosclerose of aderverkalking. Er vormen zich plaques in de bloedvaten die vernauwing veroorzaken en uiteindelijk kunnen leiden tot een hartinfarct of een cerebrovasculair accident met soms definitieve verlamming tot gevolg. Dat vloeit allemaal voort uit het tekort aan oestrogenen. Uiteraard zijn hart- en vaatziekten bij oudere vrouwen niet het resultaat van de menopauze. Het is een multifactoriële aandoening, waarbij ook de levensstijl een rol speelt. Zo weet men dat een hoge bloeddruk een risicofactor is om hart- en vaatziekten te ontwikkelen, en dat geldt ook voor een te hoog cholesterolgehalte, onevenwicht in de diverse vetgehaltes in het bloed, diabetes, naast roken en de overmatige consumptie van alcohol. Nog een factor is een sedentair leven, anders gezegd te weinig beweging. Maar als men daarbovenop in de menopauze komt, stijgt het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk in verhouding tot bij andere vrouwen. Men doet er dus goed aan zijn levensstijl aan te passen en te letten op de diverse zaken waarover ik het daarnet had. Als men kiest voor een hormoontherapie met natuurlijke oestrogenen en progesteron, moet men daarmee starten meteen na het begin van de menopauze. Dat is dus zeker binnen de vijf jaar na het begin van de menopauze, want daarna zijn de aders al verouderd en heeft de hormoontherapie geen heilzame werking meer op de aderwanden. Als men die behandeling vroeg opstart, vermindert men het risico op hart- en vaatziekten bij een vrouw in de menopauze met 50%.

Dr Mireille Smets († 10-11-2014), Gynaecoloog, Cliniques Universitaires Saint-Luc