De laatste tijd worden daarover veel vragen gesteld tijdens de consultaties. Vrouwen maken zich zorgen. Ofwel nemen ze al een tijdje de pil en vragen ze zich af of het wel veilig is om daar mee door te gaan. Ofwel zijn het jonge patiëntes die voor het eerst een voorschrift komen halen. Al die twijfels hebben wellicht te maken met de controverse rond trombo-embolische aandoeningen als gevolg van pilgebruik en enkele dramatische gevallen waarbij sprake was van ernstige verlamming en zelfs van overlijdens. De medische wereld kent deze problematiek goed, al is hij niet nieuw. De voorbije jaren wordt er dan ook niet specifiek naar verwezen, omdat het een zeldzaam verschijnsel is. Het is aan de arts die een vrouw de pil voorschrijft om na te gaan of er een risico op dergelijke aandoeningen bestaat. Om die reden moet men zeer goed de voorgeschiedenis en de familiale belasting van de patiënte in kwestie onderzoeken. Indien nodig doet men een bloedafname en gaat men na hoe het gesteld is met de bloedstolling, al blijft een dergelijk grondig onderzoek beperkt bij enkele specifieke indicaties. Verder gaat men na of de patiënte rookt en waarschuwt men haar voor de gevaren van tabak, zeker als ze al wat ouder is. Ook neemt men systematisch de bloeddruk. Het is belangrijk dat men de zaken blijft evalueren: ontwikkelt een vrouw risicofactoren? Verzwaart ze? Heeft ze een kleine, oppervlakkige aderontsteking? Men moet afwegen of het pilgebruik nog aangewezen is en haar eventueel een andere vorm van anticonceptie voorstellen. Zeker als ze rookt en ouder is dan veertig.

Dr Mireille Smets († 10-11-2014), Gynaecoloog, Cliniques Universitaires Saint-Luc