point-d-interrogation

Wat is abortus ? Definitie :

Een abortus of zwangerschapsonderbreking houdt in dat het embryo of de foetus tijdens een medische ingreep uit de baarmoeder gedreven wordt.
De ingreep wordt in een gespecialiseerd centrum uitgevoerd door professionals die hiervoor zijn opgeleid en die de patiënten kunnen opvangen. Een abortus mag enkel worden uitgevoerd door een arts. De vertrouwelijkheid is gegarandeerd door het medisch beroepsgeheim en u bent niet verplicht uw naaste familieleden in te lichten over uw beslissing.

In België wordt een abortus uitgevoerd in sommige ziekenhuizen, evenals in centra voor geboorteregeling in het Franstalige gedeelte en in abortuscentra in Vlaanderen. Sinds 1990 is abortus wettelijk toegestaan, zij het slechts onder bepaalde omstandigheden.

Welke stappen moet u ondernemen?

Voor u een abortus kunt laten uitvoeren, zijn eerst 2 medische raadplegingen nodig.
De eerste gebeurt bij een arts, een gynaecoloog of in een centrum voor geboorteregeling. Het gaat om een informatief bezoek: u moet alle objectieve informatie krijgen over abortus. De arts moet zich ervan vergewissen dat u de zwangerschap echt wilt onderbreken en dat u dit uit vrije wil doet. Hij kan deze raadpleging weigeren, op voorwaarde dat hij dit onmiddellijk aan u meldt en u doorverwijst naar een collega die de procedure wel kan opstarten.

Tijdens dit bezoek voert de arts ook een gynaecologisch onderzoek uit om de duur van de zwangerschap vast te stellen, om te controleren of u geen soa’s hebt en om uw algemene gezondheidstoestand te bekijken. Afhankelijk van de resultaten kunt u kiezen voor abortus via zuigcurettage of voor de abortuspil.

Daarna volgt een verplichte bedenktijd waarmee u rekening moet houden om de wettelijk voorziene termijn te respecteren. In België is de wachttijd tussen 2 raadplegingen 6 dagen, in Frankrijk 7 dagen. In Nederland zit tussen de 2 gesprekken een wachttijd van 5 dagen.
Tijdens het tweede gesprek vraagt de arts u om uw keuze voor zwangerschapsonderbreking te bevestigen. Daarna kan de ingreep worden uitgevoerd.

Picto_Ivg_01

Hoe gebeurt een abortus?

Er bestaan twee methoden, afhankelijk van de zwangerschapsduur en uw persoonlijke voorkeur:

Picto_Ivg_02

De abortuspil

Deze methode gebeurt zonder verdoving of chirurgische ingreep en is mogelijk tot de 5de week zwangerschap (of 7 WA) in België.

Bij deze methode neemt u 2 medicijnen onder medisch toezicht. Dat gebeurt in een erkende instelling. Het eerste medicijn (mifepristone) gaat de zwangerschap afbreken, wekt de weeën op en maakt de baarmoederhals week. Het tweede geneesmiddel (misoprostol) wordt ongeveer 2 dagen later ingenomen. Het verhoogt de weeën en zorgt dat het eitje wordt uitgestoten zoals bij een miskraam. De pijn verschilt bij iedereen, maar u kunt die verzachten met pijnstillers die de arts voorschrijft.

Soms duurt het meerdere uren voor de vrucht wordt afgedreven en gebeurt dat thuis. U krijgt bloedingen die zwaarder zijn dan uw normale menstruatie.

De abortuspil is doeltreffend in +/- 95% van de gevallen.

Picto_Ivg_03

Abortus door zuigcurettage

Deze chirurgische ingreep wordt uitgevoerd in een gespecialiseerd centrum of ziekenhuis. Ze gebeurt onder volledige of plaatselijke verdoving, afhankelijk van uw voorkeur en gezondheid.

Tijdens de ingreep maakt de arts de baarmoederhals wijder en hij zuigt de baarmoeder leeg via een smal buisje. De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

U kunt enkele onaangename bijwerkingen ondervinden, zoals koorts, bloedverlies en buikpijn. Als die symptomen heviger worden, is het raadzaam snel contact op te nemen met het centrum voor een onderzoek.

Een operatieve abortus is voor 99,7% doeltreffend en is mogelijk tot het einde van de wettelijke termijn van elk land.

ivg-INTERNE

Nazorg na een abortus

Na de ingreep krijgt u gewoonlijk een doktersattest voor die dag en aanbevelingen. U moet zich bijvoorbeeld aan bepaalde hygiënische voorzorgsmaatregelen houden en opnieuw uw anticonceptie beginnen nemen, tenzij de arts dat afraadt.
Twee à drie weken na de abortus is een controlebezoek nodig, ongeacht de toegepaste methode.

  • De arts moet zich ervan vergewissen dat de zwangerschap wel degelijk is afgebroken, zonder complicaties.
  • Hij controleert of uw anticonceptie u bevalt.
  • Als u een resusnegatieve bloedgroep hebt, krijgt u nog een specifieke injectie om mogelijke complicaties bij een latere zwangerschap te voorkomen.

Wat betreft het psychologische aspect van de abortus: elke vrouw verwerkt dit op een andere manier, afhankelijk van de persoonlijke context en de omstandigheden waarin de abortus heeft plaatsgevonden. De gespecialiseerde centra bieden zowel voor als na de ingreep systematisch psychosociale gesprekken aan. Indien gewenst kunnen zij u helpen bij de verwerking.

Wat is de wettelijke termijn voor een abortus?

In België en Frankrijk: tot 12 weken zwangerschap.

Abortus bij minderjarigen

Als minderjarige kunt u een abortus laten uitvoeren zonder toestemming van uw ouders of zelfs zonder ze hierover in te lichten (tenzij u kiest voor volledige verdoving). Bovendien garandeert het beroepsgeheim de vertrouwelijkheid van de gesprekken. Toch is het beter om u op de dag van de ingreep te laten vergezellen door een vertrouwenspersoon (uw partner of een vriendin bijvoorbeeld).

 

Artikel opgemaakt onder toezicht van Dr Marie Mawet
Publicatiedatum : 11-01-16
Bronnen: www.gacehpa.be  en  www.abortus.be 
Bron 1 : http://www.ivg.social-sante.gouv.fr
Bron 2 : http://www.ivg.social-sante.gouv.fr