Het premenstrueel syndroom – De vervelende periode vóór de menstruatie begrijpen en beheersen.

point-d-interrogation

Wat is het premenstrueel syndroom?

Het premenstrueel syndroom (of PMS) is de naam die men geeft aan de onaangename symptomen die zich voordoen in de periode vóór de menstruatie – van enkele dagen voor het begin van de menstruatie tot de eerste dag van de menstruatie.

Het premenstrueel syndroom (PMS) omvat een reeks niet-ernstige, maar wel vervelende fysieke en psychische symptomen die optreden enkele dagen of weken vóór de menstruatie. Die symptomen, die gewoonlijk verdwijnen aan het begin van de menstruatie, kunnen uiteenlopend van aard zijn en aanleiding geven tot lichamelijke en emotionele klachten.

Die symptomen kunnen een heel wisselende intensiteit hebben. Sommige vrouwen hebben er helemaal geen last van, terwijl bij anderen de klachten bijzonder hevig zijn en het dagelijks bestaan helemaal verstoren. Bovendien is het premenstrueel syndroom niet altijd even hevig bij elke menstruatiecyclus en verschilt het volgens de levenscyclus waarin de vrouw zich bevindt. Zo zal een tienermeisje niet dezelfde symptomen hebben als een vrouw die voor de menopauze staat.

De oorzaken van dit onvoorspelbare probleem zijn nog altijd onduidelijk.

Oorzaken van het premenstrueel syndroom

Het premenstrueel syndroom houdt rechtstreeks verband met de menstruatiecyclus. Zoals men weet wordt de menstruatiecyclus geregeld door de interactie van vrouwelijke hormonen in bepaalde organen. Die hormonen, die afgescheiden worden door de hypofyse, leiden er niet alleen toe dat jonge meisjes in hun puberteit voor het eerst menstrueren, maar spelen eveneens een rol bij de bevruchting en bepalen ook dat een vrouw tijdens de menopauze ophoudt met menstrueren.

We zeggen er meteen bij dat men niet weet welke echte oorzaken nu precies het premenstrueel syndroom uitlokken. Omdat de symptomen niet bij alle vrouwen gelijk zijn en er ook grote verschillen bestaan tussen de diverse cyclussen en de levensfase van de vrouw is het bijzonder moeilijk om die oorzaken te achterhalen. Toch denkt men dat schommelingen in het hormoongehalte verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van het PMS

Symptomen van het premenstrueel syndroom

Diverse symptomen kunnen wijzen op het verschijnen van het premenstrueel syndroom. Men kan de premenstruele klachten onderverdelen in drie grote categorieën:

Lichamelijke klachten

 • Opgeblazen gevoel in de buik en krampen;
 • Constipatie of diarree;
 • Oververmoeidheid;
 • Hoofdpijn;
 • Acne;
 • Gebrek aan energie;
 • Opvliegers;
 • Gespannen borsten;
 • Verstoorde eetlust;
 • Schommelingen in de bloeddruk;

Emotionele klachten

 • Woede;
 • Angst;
 • Prikkelbaarheid;
 • Stemmingswisselingen;
 • Zich down voelen;
 • Een verstoorde nachtrust

Gedragsgebonden klachten

 • Verwardheid;
 • Concentratiestoornissen;
 • Lusteloosheid;

Omdat elke vrouw verschilt, spelen diverse factoren een rol om een diagnose te stellen van het premenstrueel syndroom. Houd gedurende enkele maanden uw symptomen bij en consulteer dan uw arts of gynaecoloog voor een exacte diagnose. Samen kunt u dan zoeken naar een middel om deze periode zo goed mogelijk door te komen.

Behandeling van het premenstrueel syndroom

Bespreek met uw gynaecoloog of het nodig is om geneesmiddelen in te nemen voor uw klachten. Om de symptomen die voorafgaan aan de menstruatie te verzachten, bestaan er ook andere middeltjes. Als u uw klachten goed kent, wordt het makkelijker voor uzelf en uw omgeving om u voor te bereiden op die klachten en er gepast op te reageren.

Om gespannen borsten en rug- of buikpijn efficiënt te bestrijden, kunnen pijnstillers een uitkomst bieden. Bovendien is warmte een doeltreffend middel tegen pijn. Neem niet meteen uw toevlucht tot een pijnstiller, maar denk aan een warm bad of leg een warmwaterkruik of warmtekussen op het pijnlijke lichaamsdeel.

Ook door de voeding aan te passen, kan men die onaangename symptomen reduceren. Zo kan het klachtenpatroon verlichten als u minder thee en koffie drinkt, en zoutarm eet. Ook roken kan bepaalde symptomen verergeren (hoofdpijn, misselijkheid,…).

Om stress onder controle te houden en minder nerveus te zijn, wordt lichaamsbeweging aanbevolen. Daardoor neemt ook de kans op stemmingswisselingen af. Twee tot drie keer per week een milde vorm van sport (yoga, zwemmen, flink doorstappen) beoefenen, kan een heilzaam effect hebben, zowel op het lichaam als op het humeur!

Tot slot kan een oraal anticonceptiemiddel helpen om de symptomen te verlichten. Zo heeft de pil een stabiliserende werking op de hormonen in het lichaam.

Omdat elke vrouw verschilt, is niet elke behandeling aangewezen voor iedereen. U moet zelf ontdekken welk oplossing probaat is voor u. Aarzel daarom vooral niet om uw arts of gynaecoloog te raadplegen. Hij luistert naar uw vragen en kan u tips geven om uw klachten te verzachten.

Zie ook ‘Tips om een pijnlijke menstruatie te verlichten’

Artikel opgemaakt onder toezicht van Dr Gautier Vandenbossche

Publicatiedatum : 11-01-2016