Eenmaal de oorzaken van verminderde vruchtbaarheid bepaald zijn, kan men oplossingen voorstellen. Welke behandelingen zijn er mogelijk? De mogelijke behandelingen en hun praktische gevolgen worden hier duidelijk uitgelegd. Want in sommige gevallen is hun dagelijkse opvolging vrij veeleisend.

FIV-COUPLE-INTERNE

Hormoonbehandeling bij ovulatiestoornissen

Een hormoonbehandeling is bestemd voor vrouwen met ovulatiestoornissen, wat tot uiting komt in een ontoereikende of onbestaande productie van eicellen. Door de toediening van hormonen wordt de ovulatie gestimuleerd. Zo’n behandeling wordt heel zorgvuldig opgevolgd, om zo nauwkeurig mogelijk te bepalen op welk moment seksuele omgang de meeste kans op succes heeft.

Vrouwelijke subfertiliteit: wanneer is een chirurgische ingreep aangewezen?

Bij sommige problemen met de eileiders kan chirurgie een oplossing bieden. In het geval van afgesloten eileiders kan een operatie via microchirurgie ze opnieuw vrijmaken.

Chirurgie biedt eveneens een oplossing voor goedaardige gezwellen of bepaalde aangeboren afwijkingen van de baarmoeder.

Endometriose kan verholpen worden dankzij microchirurgie, meer bepaald laparoscopie. Met die techniek worden de endometriosehaarden heel nauwgezet verwijderd, zonder het gezonde weefsel te beschadigen.

Mannelijke subfertiliteit: wanneer is een chirurgische ingreep aangewezen?

Chirurgie is doeltreffend bij de behandeling van varicocele, een verzameling van permanent verwijde aders in de zaadstreng. Varicocele leidt tot een daling in de hoeveelheid zaadcellen en tot een verminderde beweeglijkheid.

Door bepaalde belemmeringen in de zaadleiders en de bijbal kunnen de zaadcellen zich moeilijk vrij bewegen. Opnieuw biedt microchirurgie een oplossing voor die problemen.

Kunstmatige inseminatie of intra-uteriene inseminatie (IUI)

Picto_fe

Bij vrouwen

In normale omstandigheden moet het baarmoederhalsslijmvlies de doortocht van zaadcellen naar de baarmoeder vergemakkelijken. Als dat slijmvlies afwijkend is en onvoldoende geproduceerd wordt, kan een dergelijke interventie een oplossing bieden. Kunstmatige inseminatie is pijnloos.

Rond het tijdstip van de ovulatie brengt de arts een fijne katheter rechtstreeks in de baarmoeder – hij vermijdt daarbij het baarmoederhalsslijmvlies. Via dat buisje wordt het sperma direct geïnjecteerd in de baarmoeder. Kunstmatige inseminatie wordt eveneens toegepast bij bepaalde vormen van endometriose en ook in het geval van een onverklaarbare onvruchtbaarheid.

Bij mannen

Kunstmatige inseminatie is aangewezen wanneer het spermiogram afwijkende resultaten oplevert.

Ze wordt eveneens toegepast bij ideopathische onvruchtbaarheid, in het geval van azoöspermie, of bij erfelijke ziekten. In het laatste geval doet men een beroep op een spermadonor.

Picto_ho_16

Schema_insemination_artificielle-2016

In-vitrofertilisatie (ivf)

Deze medisch begeleide voortplantingstechniek (MBV) bestaat erin om in het labo een door de eierstokken geproduceerde oöcyt te laten bevruchten door een zaadcel. Het embryo dat ontstaat door die versmelting, begint zijn ontwikkeling in vitro en wordt vervolgens teruggeplaatst in de baarmoeder.

Picto_fe

Bij vrouwen

Ivf biedt een oplossing voor een hele reeks vruchtbaarheidsstoornissen: verstopte eileiders, het ontbreken van eicellen, vroegtijdige menopauze, mislukking van kunstmatige inseminatie of idiopathische onvruchtbaarheid.

Bij mannen

Ivf kan worden toegepast wanneer het spermiogram afwijkende resultaten oplevert. Ze kan worden uitgevoerd met of zonder inseminatie door micro-injectie (ICSI). Bij ICSI (intracytoplasmatische sperma-injectie) wordt één zaadcel rechtstreeks ingebracht in een eicel.

In het geval van azoöspermie worden de zaadcellen rechtstreeks afgenomen in de teelballen of de zaadleiders en door micro-injectie in de eicel gebracht (ICSI).
Ivf is ook een oplossing bij belemmeringen in de zaadleiders of wanneer herhaalde pogingen om kunstmatige inseminatie toe te passen, mislukt zijn.

Picto_ho_16

FIV-interne-16

Eiceldonatie

Eiceldonatie is een techniek die aanvankelijk werd toegepast bij vrouwen met genetische afwijkingen of bij wie een vroegtijdige menopauze werd vastgesteld. Bij eiceldonatie is er sprake van een pick-up van een eicel bij een kerngezonde vrouw, die haar toestemming moet geven om haar materiaal af te staan aan wie het nodig heeft. In een later stadium heeft eiceldonatie zich uitgebreid tot andere vruchtbaarheidsstoornissen en werden ook vrouwen na de menopauze ermee geholpen.

Het inschakelen van een draagmoeder

Bij afwijkingen aan de baarmoeder of wanneer de baarmoeder ontbreekt, kan een koppel een beroep doen op een draagmoeder. Het wettelijke kader voor het draagmoederschap verschilt volgens land: in sommige landen is het toegelaten, elders is het verboden. Waar draagmoederschap toegestaan is, wordt het embryo van een koppel ingeplant in de baarmoeder van een andere vrouw, de draagmoeder, die aanvaardt om het kind te dragen en te baren. De draagmoeder levert dus zelf geen erfmassa. Na de geboorte wordt het kind overgedragen aan de ouders met wie een contract van draagmoederschap werd gesloten.

Psycho-seksuologische behandeling en fysiotherapie

Zowel bij de man als bij de vrouw zijn deze behandelingen aanbevolen in geval van seksuele problemen.

Artikel opgemaakt onder toezicht van Dr Marie Mawet
Publicatiedatum : 11-01-16